Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.155 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 17/03/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 02/2016/TT-BTTTT quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 24/03/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết liên tịch 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệu kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Hướng dẫn 310/NHCS-TDNN năm 2016 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 15/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Báo cáo 17/BC-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách Thành phố tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2016

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Không xác định

6
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nằm trong quy hoạch hệ thống, kho, trạm nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Kế hoạch 392/KH-UBND phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Không xác định

9
Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Không xác định

10
Công điện 04/CĐ-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 19/03/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 03/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng và thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2015

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 93/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 91/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 89/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng chì kẽm mỏ Tà Pan, xã Minh Sơn, huyện

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành trong lĩnh vực đất đai do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỷ lệ 1/500)

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư xã Hải An, huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỷ lệ 1/500)

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 96/QĐ-BXD năm 2016 phê duyệt Văn kiện Dự án “Quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam giai đoạn 4” do Đức viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND năm 2016 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy định lộ giới và chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn phường thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 31/01/2016

Ngày hiệu lực: 31/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây