Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.190 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 31/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 28/01/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Công văn số 2790/BXD-KTQH về việc vướng mắc trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn số 5443/TCT-KK về việc kê khai đăng ký thuế khi doanh nghiệp tư nhân xin chuyển đổi loại hình sang thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 5457/TCT-CS về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá từ nội địa xuất vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 5459/TCT-CS về việc thu nộp thuế và xuất hoá đơn đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận lại bằng tài sản giữa Công ty AFC và Công ty Đông Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 5102/LĐTBXH-TL về việc xác định yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong tiền lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 2799/BXD-QLN về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ gia đình thuộc khu tập thể Thạch Bàn do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 5446/TCT-PC về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đã đến hạn nhưng chưa thanh khoản tờ khai do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 7586/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 2055/TTg-QHQT về việc danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 7024/CV-VP về việc báo cáo thực hiện chia tách bưu chính viễn thông của Bưu điện Hà Nội do Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 5444/TCT-KK về việc kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 4579/BCT-CLH về việc xuất khẩu đá vôi trắng do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 9261/UBND-ĐTMT về việc đăng ký chuyển quyền đối với các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 5451/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ lai dắt tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 2479/2007/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua cầu Cống Đá xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 09/01/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 128/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 125/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 124/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 114/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Vũ Khoan, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 79/2007/QĐ-UBND về Quy định giá, phân hạng, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 31/12/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 42/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kèm theo Quyết định 110/2005/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 14/01/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1880/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 09/01/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 09/01/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 85/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh và xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 09/01/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1891/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1884/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây