Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Khác

1
Khác số 02/TL-BTC ngày 01/03/2023 cuộc thi tìm hiểu "Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030" trong hệ thống Kho bạc Nhà nước do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2023

Ngày hiệu lực: 28/02/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 10/11/2019

Ngày hiệu lực: 10/11/2019

Tình trạng: Không xác định

3
Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Ngày ban hành: 17/02/2020

Ngày hiệu lực: 17/02/2020

Tình trạng: Không xác định

4
Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Ngày ban hành: 15/03/2020

Ngày hiệu lực: 15/03/2020

Tình trạng: Không xác định

5
Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tiếp nhận công dân từ khu cách ly y tế tập trung tại thành phố Hà Nội về tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú

Ngày ban hành: 05/03/2020

Ngày hiệu lực: 05/03/2020

Tình trạng: Không xác định

6
Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2020

Ngày hiệu lực: 29/03/2020

Tình trạng: Không xác định

7
Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Động viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2020

Ngày hiệu lực: 29/03/2020

Tình trạng: Không xác định

8
Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2020

Ngày hiệu lực: 29/03/2020

Tình trạng: Không xác định

9
Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2020

Ngày hiệu lực: 29/03/2020

Tình trạng: Không xác định

10
Kế hoạch 2390/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 23/10/2019

Ngày hiệu lực: 23/10/2019

Tình trạng: Không xác định

11
Thông báo 48/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement) do Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 14/11/2019

Ngày hiệu lực: 14/11/2019

Tình trạng: Không xác định

12
Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2019 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 08/12/2019

Ngày hiệu lực: 08/12/2019

Tình trạng: Không xác định

13
Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày hiệu lực: 25/12/2019

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 16/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Tình trạng: Không xác định

15
Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 243-KL/TU về hoạt động Mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày hiệu lực: 20/01/2020

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực: 11/02/2020

Tình trạng: Không xác định

17
Kế hoạch 29/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 08/03/2020

Ngày hiệu lực: 08/03/2020

Tình trạng: Không xác định

18
Kế hoạch 5330/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 17/11/2019

Ngày hiệu lực: 17/11/2019

Tình trạng: Không xác định

19
Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2019 về trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày hiệu lực: 25/12/2019

Tình trạng: Không xác định

20
Kế hoạch 5/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Tình trạng: Không xác định

21
Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị về phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 02/02/2020

Ngày hiệu lực: 02/02/2020

Tình trạng: Không xác định

22
Kế hoạch 52/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 20/02/2020

Ngày hiệu lực: 20/02/2020

Tình trạng: Không xác định

23
Kết luận 70-KL/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 08/03/2020

Ngày hiệu lực: 08/03/2020

Tình trạng: Không xác định

24
Kế hoạch 3999/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 03/09/2019

Ngày hiệu lực: 03/09/2019

Tình trạng: Không xác định

25
Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020

Ngày ban hành: 24/10/2019

Ngày hiệu lực: 24/10/2019

Tình trạng: Không xác định

26
Kế hoạch 4621/KH-BHXH năm 2019 về cải cách hành chính năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 08/12/2019

Ngày hiệu lực: 08/12/2019

Tình trạng: Không xác định

27
Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày hiệu lực: 25/12/2019

Tình trạng: Không xác định

28
Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 08/01/2020

Ngày hiệu lực: 08/01/2020

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 38/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 11/02/2020

Ngày hiệu lực: 11/02/2020

Tình trạng: Không xác định

30
Kế hoạch 53/KH-UBND về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày ban hành: 20/02/2020

Ngày hiệu lực: 20/02/2020

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây