Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 53 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 588-CNNg/QLTN năm 1992 về Quy định nguyên tắc, thủ tục xin khai thác và đăng ký Nhà nước khu vực khai thác mỏ khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn về việc trả nợ dân

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 1034-HTĐT/TĐ năm 1992 hướng dẫn việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 07/LB-TT năm 1992 về việc sản xuất gạch ngói nung nhằm bảo vệ đất canh tác do Bộ Xây dựng - Tống cục quán lý ruộng đất ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 279-CT năm 1992 đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Circular No. 1034/HTDT-TD of August 01, 1992, guiding the way to re-invest by earner profit.

Ngày ban hành: 31/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 1992 về các đề án quản lý chuyên ngành do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1992

Ngày hiệu lực: 30/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1992

Ngày hiệu lực: 30/09/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 2025/QĐ-UB năm 1992 về việc xử phạt đối với các vi phạm sử dụng biển số xe, máy thông tin vô tuyến, còi ưu tiên và đèn tín hiệu ưu tiên đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 5-TT-BNV năm 1992 hướng dẫn bổ nhiệm thanh tra viên các cấp trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1992

Ngày hiệu lực: 30/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn về việc sử dụng lệ phí xuất nhập cảnh

Ngày ban hành: 29/07/1992

Ngày hiệu lực: 29/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 277-CT năm 1992 về thanh toán nợ giai đoạn II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 276-CT năm 1992 về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/07/1992

Ngày hiệu lực: 27/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 1360-TC/KBNN năm 1992 về thể lệ cho vay bằng nguồn vốn từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1992

Ngày hiệu lực: 26/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư liên tịch 10/TT-LB năm 1992 hướng dẫn cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban kế hoạch nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1992

Ngày hiệu lực: 23/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 3522/UB-NĐ về việc cấp giấy chủ quyền nhà cấp 3, cấp 4 đã hoàn tất thủ tục hoá giá và giải quyết việc chuyển sở hữu nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Chỉ thị 270-CT 1992 về việc gửi công dân Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài trong tình hình mới do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1992

Ngày hiệu lực: 22/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 09/LĐTBXH-TT năm 1992 hướng dẫn về lao động và chính sách đối với người lao động trong thí điểm chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định 202/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1992

Ngày hiệu lực: 21/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 264-CT năm 1992 về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 33-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh theo Nghị định 66-HĐBT 1992 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1992

Ngày hiệu lực: 21/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Công văn về việc thu lệ phí trước bạ

Ngày ban hành: 19/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 893-QĐ/PC năm 1992 về bản "Quy định về việc xuất, nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh" do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Ngày ban hành: 19/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 263-CT năm 1992 về phù hiệu của ngành quản lý thị trường do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 31-TC/TCĐN năm 1992 quy định chế độ khấu hao tài sản cố định đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: 17/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 20/CT-UB năm 1992 thực hiện chủ trương phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc Nam 500 KW do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: 17/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Thông tư 29-TC/TCT/CS năm 1992 hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: 06/04/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Circular No. 31-TC/TCDN of July 18, 1992, prescribing fixed assets depreciation policy applied to enterprises with foreign invested capital and to foreign partners engaged in contractual business and co-operation

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: 17/07/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 30-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 1873/QĐ-UB năm 1992 về giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 240/TK của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn phiên toà

Ngày ban hành: 16/07/1992

Ngày hiệu lực: 16/07/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây