Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 3.154 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 30/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 2200/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 5133/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 282/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 14/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 1252/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 279/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 2758/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 14/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 2185/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Không xác định

22
Kế hoạch 2104/KH-UBND năm 2017 ứng phó với tình huống cơ bản về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Kế hoạch 3184/KH-BLĐTBXH năm 2017 thực hiện Quyết định 668/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Không xác định

24
Công văn 1941/TCDN-KĐCL chỉ đạo triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 trên địa bàn quản lý do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 8015/VPCP-NN năm 2017 về thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 7999/VPCP-QHQT năm 2017 tham dự Diễn đàn ASEM lần thứ 2 về “Già hóa toàn cầu và Quyền của người cao tuổi” tại Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 4677/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2017 về chấp thuận hướng dẫn thiết kế khôi phục cải tạo và Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường, Dự án LRAMP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 13/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 10/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Công văn 10187/BTC-TCDN năm 2017 về bàn giao nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp cho DATC do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày hiệu lực: 31/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây