Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 389 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2261:1977 về Then bằng - Kích thước cơ bản của then và của mặt cắt rãnh then do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2257:1977 về Bánh răng - Môđun do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2217:1977 về Tài liệu thiết kế - Quy tắc trình bày bản vẽ bao bì do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 321-BT-1977 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban tiếp nhận viện trợ do Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: 13/01/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2233:1977 về Tài liệu thiết kế - Chữ và số trên bản vẽ xây dựng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2243:1977 về Chuyển chữ Nga sang chữ Việt do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2230:1977 về Sàng và rây - Lưới đan và lưới đục lỗ - Kích thước lỗ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2262:1977 về Sai số cho phép khi đo những kích thước độ dài đến 500 mm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2223:1977 về Ăn mòn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1790/QĐ-UB năm 1977 ban hành quy định tạm thời việc thống nhất quản lý sử dụng và tiết kiệm vật tư gỗ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1789/QĐ-UB năm 1977 về việc thống nhất quản lý lâm sản ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch Nhà nước năm 1978 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1977

Ngày hiệu lực: 11/01/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo số 83/TB-UB về việc một số cơ quan, đơn vị chiếm giữ lòng đường, lề đường và thu hồi các xe hư hỏng nằm ở đường phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết về việc bổ sung thành viên một số Uỷ ban của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1977

Ngày hiệu lực: 11/01/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2106:1977 về Sản phẩm dệt - Ký hiệu sử dụng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2136:1977 về Chuẩn bị công nghệ sản xuất - Nguyên công cắt - Thuật ngữ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2060:1977 về Vòng đệm nhỏ - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2056:1977 về Ống thép không hàn kéo nguội và cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2054:1977 về Phôi ống tròn thép cacbon do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2108:1977 về Sản phẩm may mặc thông dụng - Tên gọi và giải thích do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 347-CP năm 1977 về việc thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2109:1977 về Sản phẩm may mặc - Phương pháp lấy mẫu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2057:1977 về Thép tấm dày và thép dải khổ rộng cán nóng từ thép cacbon kết cấu thông thường - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2055:1977 về Ống thép không hàn cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2046:1977 về Động cơ điêzen - Vòi phun - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2155:1977 về Nhíp máy kéo - Yêu cầu kỹ thuật

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2058:1977 về Thép tấm dày cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2059:1977 về Thép dải khổ rộng cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 471-TTg-1977 về việc tổ chức quản lý nhà và công trình công cộng tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày hiệu lực: 10/01/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1754/QĐ-UB năm 1977 về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây