Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 4.593 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 01/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 31/12/2023

Ngày hiệu lực: 10/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công điện 01/CĐ-TTg năm 2024 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án, công trình hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày ban hành: 31/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị định 01/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP, 64/2016/NĐ-CP, 125/2018/NĐ-CP, 117/2021/NĐ-CP, 70/2022/NĐ-CP)

Ngày ban hành: 31/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2023 công khai số liệu Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 27/02/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 57/2023/TT-BGTVT quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2023 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 11/02/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 34/2023/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 39/2023/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 09/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 14/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 3422/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá gạo trung bình Quý I năm 2024 để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 2276/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 09/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2023 về giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1759/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP và Kế hoạch 393-KH/TU thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2023 phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Không xác định

26
Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2023 bãi bỏ Quyết định về Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 2927/QĐ-UBND năm 2023 Kế hoạch phát triển thoát nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Circular No. 33/2023/TT-BYT dated December 31, 2023 on promulgating list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết 225/NQ-CP năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây