Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.216 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 30/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về Quy định tạm thời Tiêu chí lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 4737/QĐ-UBND năm 2013 chấm dứt hiệu lực Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX và 54/2006/QĐ-UBND của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 30/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập năm học 2013-2014 tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 3873/QĐ-UBND.NN năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch Dự án: Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bùng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 30/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 18/2013/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: 09/09/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Kế hoạch 4638/KH-UBND năm 2013 tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/08/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 31/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Circular No.124/2013/TT-BTC of August 30, 2013, amending the export tax rate for coal under heading 27.01 in the export tariff

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 31/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Circular No. 125/2013/TT-BTC of August 30, 2013, amending preferential import tax rates applicable to some commodities of HS Code 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 in the preferential import tariff

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 13/10/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quyết định 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa UPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do tỉnh Đắk Nông ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác mỏ cát số 40 thuộc xã Yên Thọ, Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 3232/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 2408/QĐ-UBND năm 2013 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 29/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 29/08/2013

Ngày hiệu lực: 08/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây