Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 150 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 3420/1998/QĐ-UB-NC về quy chế tổ chức và hoạt động của sở địa chính - nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 21/1998/QĐ-UB về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: 30/06/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 818/1998/QĐ-BTC về phân cấp tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: 15/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 về "Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề" do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: 15/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Decree No. 45/1998/ND-CP of July 01, 1998, stipulating in detail the technology transfer

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: 15/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị định 45/1998/NĐ-CP Hướng dẫn chuyển giao công nghệ

Ngày ban hành: 30/06/1998

Ngày hiệu lực: 15/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 3670/1998/QĐ-UB về việc cử và quản lý cán bộ tham gia vào doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 112/1998/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 20/1998/QĐ-UB ban hành bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 94/1998/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 25/1998/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Dirrective No. 25/1998/CT-TTg of June 30, 1998, on the elaboration of the 1999 socio-economic development plan and state budget estimate

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 93/1998/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu hội nghị do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 20/1998/QĐ-UB ban hành bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng cộng của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 29/06/1998

Ngày hiệu lực: 14/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 111/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 28/06/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Decision No. 111/1998/QD-TTg of June 29, 1998, on setting up the central committee for enterprise management renewal

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Decree No. 44/1998/ND-CP of June 29, 1998, on the transformation of state enterprises into joint-stock companies

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 13/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 1323/1998/QĐ-UB quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 13/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Nghị định 44/1998/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 13/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư liên tịch 91/1998/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn lập chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng do Bộ Tài Chính - Bộ Quốc Phòng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông tư 92/1998/TT-BTC về việc giao hàng trả nợ Cộng hoà Slovakia do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1998

Ngày hiệu lực: 13/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 90/1998/TT-BTC hướng dẫn Hiệp định vay Phần Lan cho Dự án cải tạo - mở rộng hệ thống cấp nước Tam Kỳ, Quảng Nam do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: 11/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Circular No. 89/1998/TT-BTC of June 27, 1998, guiding the implementation of Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 of the Government which details the implementation of the value-added tax (vat) law

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 644/1998/QĐ-UB về định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con do tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP hướng dẫn Nghị định 01/1998/NĐ-CP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: 11/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT hướng dẫn quản lý Nhà nước của Uỷ ban Thể dục thể thao đối với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia do Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: 11/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 89/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 3323/1998/QĐ-UB-NCVX về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1998

Ngày hiệu lực: 25/06/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 76a/1998/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 25/06/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây