Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 35.580 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2021 on main tasks and solutions for implementation of socio - economic development plan and state budget estimate of 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 01/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1058/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 10/01/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Thông báo 1/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Không xác định

12
Kế hoạch 02/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Không xác định

13
Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày ban hành: 31/12/2020

Ngày hiệu lực: 31/12/2020

Tình trạng: Không xác định

14
Decision No. 2289/QD-TTg dated December 31, 2020 on adopting The National Strategy for Fourth Industrial Revolution by 2030

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2020 công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 07/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 4200/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 4199/QĐ-UBND năm 2020 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Phần I Điều 1 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 09/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 14/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 4040/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1707/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch phố biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Circular No. 27/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on amendments to Article 5 of Circular 05/2015/TT-BYT on promulgation of List of oriental medicines, herbal medicines and traditional ingredients covered by health insurance

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 28/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on prescribing operation of securities companies

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 14/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Circular No. 50/2020/TT-BGDDT dated December 31, 2020 on Promulgation of the English Language Preparation Program for Preschool Students

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 30/03/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Circular No. 57/2020/TT-BCT dated December 31, 2020 on methods of determining electricity generation prices and power purchase agreement value

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 21/02/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Circular No. 42/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Vietnam Aviation Regulations concerning aircraft and operation of aircraft

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 14/03/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Circular No. 41/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 13/2019/TT-BGTVT dated March 29, 2019 on elaboration of Vietnam’s aviation security program and aviation security quality control

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 14/03/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Circular No. 22/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to the Circular No. 19/2016/TT-NHNN on bank card operations

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 15/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây