Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.445 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2008 tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Hướng dẫn 754/HD-STNMT năm 2008 xử lý vấn đề về lập và chuẩn hoá hồ sơ địa chính do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông báo số 235/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về vốn cho các dự án điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông báo số 236/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng-Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 4854/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng của tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 3293/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 3093/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng thang, bảng lương của công ty nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 5745/VPCP-KTN về việc vị trí cảng xuất sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 7985/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 1443/TTg-KTN về việc hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường,

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 28/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 39/2008/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1181/QĐ-CTN năm 2008 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch vùng nuôi tôm chân trắng tỉnh Cà Mau từ năm 2008 – 2010

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Decision No. 1089/QD-BXD of September 01, 2008, on the regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the institute of Construction Economics

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 15/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 184/QĐ-VP năm 2008 về trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên do của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2674/QĐ-BGTVT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 15/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 4777/QĐ-BCT về việc giao nhiệm vụ năm 2008 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 71/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 01/10/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 70/2008/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 01/10/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 129/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 3294/TCT-KK về việc ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất tiêu thụ trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 3094/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 3092/LĐTBXH-LĐTL về việc kinh phí chi trả đối với người lao động thôi việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 7984/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy học môn Ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 10/09/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Công văn số 5741/VPCP-PL về việc rút 03 dự án luật ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2008

Ngày hiệu lực: 31/08/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây