Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.142 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 35/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 14/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Hướng dẫn 39/HD-TLĐ năm 2021 về chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 09/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 3545/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 4533/QĐ-UBND năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Hướng dẫn 66-HD/TWĐTN-BTC năm 2021 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Guidance No. 39/HD-TLD dated November 1, 2021 on welfare payments for care for unionists and employees in celebration of Vietnamese Tet - 2022

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Buôn Ma Thuột” đối với sản phẩm cà phê Robusta do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 10/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 3156/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quyết toán dự án hoàn thành các dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3026/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 4366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 4362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2023”

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1831/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Kế hoạch 13415/KH-UBND năm 2021 về phối hợp hỗ trợ đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu đến, trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Không xác định

17
Kế hoạch 80/KH-UBTVQH15 năm 2021 triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Không xác định

18
Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Đề án tổng thể của Thành phố về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Không xác định

19
Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Không xác định

20
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN/SĐ1:2021 về Thép không gỉ

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 07/2021/TT-BTP thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 4506/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 4489/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn xác định chi phí phát sinh trong hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 4488/BXD-VLXD năm 2021 về xác định trạm phân phối xi măng là công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 43226/CTHN-TTHT năm 2021 về ký hiệu hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 5185/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 8072/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 43223/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 43222/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 6646/BTNMT-TNN năm 2021 về điều chỉnh chế độ vận hành nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2021

Ngày hiệu lực: 31/10/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây