Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 36 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 224-CT năm 1982 về tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hành chính Nhà nước các cấp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1982

Ngày hiệu lực: 15/09/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7 về việc tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1982

Ngày hiệu lực: 15/09/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 21-TC/CNA-1982 sửa đổi chế độ thu quốc doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ xí nghiệp theo Quyết định 146-HĐBT-1982 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/08/1982

Ngày hiệu lực: 31/08/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 151-HĐBT năm 1982 về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa nhận tiền, nhận hàng do thân nhân gửi về do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 17-LĐ/TT-1982 hướng dẫn thi hành Quyết định 134-HĐBT về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1982

Ngày hiệu lực: 31/07/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông báo số 193/TB-UB về hoạt động của các phòng mạch tư, phòng khám bịnh ngoài giờ và thẩm mỹ viện trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 149-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và đổi tên huyện Đông Thiệu thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 62-NH/TT-1982 hướng dẫn thi hành Quyết định 146-HĐBT-1982 sửa đổi Quyết định 25-CP-1981 hướng dẫn một số điểm về tiền tệ, tín dụng, thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1982

Ngày hiệu lực: 13/09/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 222-CT năm 1982 về việc thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng than và xăng dầu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 1526/UB về việc quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1982

Ngày hiệu lực: 27/08/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 147-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 146-HĐBT năm 1982 sửa đổi Quyết định 25-CP năm 1981 về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/08/1982

Ngày hiệu lực: 08/09/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 141-HĐBT năm 1982 về Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/08/1982

Ngày hiệu lực: 23/08/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1491/UB về đẩy mạnh kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đấu tranh kéo giá đường thị trường tự do trên toàn thành phố xuống mức hợp lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 500/QĐ-UB ban hành giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố theo nhiên liệu giá mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 20-TC/VX-1982 hướng dẫn thủ tục cấp phát kinh phí và thanh toán trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ra ngoài biên chế Nhà nước theo Nghị quyết 16-HĐBT-1982 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/08/1982

Ngày hiệu lực: 06/09/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Chỉ thị 25/CT-UB năm 1982 về việc tham gia triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm Giảng Võ (Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/08/1982

Ngày hiệu lực: 18/08/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Chỉ thị 26/CT-UB năm 1982 về quản lý, phân phối, sử dụng, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước máy của thành phố trong tình hình hiện nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/08/1982

Ngày hiệu lực: 18/08/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 137-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 134-HĐBT năm 1982 về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân, viên chức nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3733:1982 về thuốc thử - phương pháp xác định phần còn lại sau khi nung do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3732:1982 về thuốc thử - phương pháp xác định cặn không tan trong nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 166-QĐ năm 1982 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Nước biển chuẩn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 165-QĐ năm 1982 ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/08/1982

Ngày hiệu lực: 30/06/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3731:1982 về sản phẩm hoá học lỏng - phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20 độ c do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 12/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 220-CT năm 1982 về việc đẩy mạnh sản xuất, thu mua và quản lý muối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/08/1982

Ngày hiệu lực: 25/08/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3727:1982 về chất thải phóng xạ và bán phóng xạ, tẩy xạ, xon khí phóng xạ - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 163-QĐ năm 1982 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Tôm biển tươi do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 161-QĐ năm 1982 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Canxi cacbonat nhẹ xuất khẩu do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3729:1982 về Hợp kim chì dùng trong ngành in do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/08/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây