Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 3.325 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 02/HQHCM-TXNK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nộp thừa đã kê khai do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày hiệu lực: 31/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày hiệu lực: 10/01/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2015/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 14/03/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 76/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 29/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 79/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 14/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 31/12/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 31/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2015 về nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Circular No. 33/2015/TT-NHNN dated December 31, 2015 on prudential ratios of microfinance institutions

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 29/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Circular No. 39/2015/TT-NHNN dated December 31st, 2015, providing for opening and use of securities issuing account in foreign currency for carrying out the issuance of securities in a foreign country of resident securities issuer

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 29/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Circular No. 212/2015/TT-BTC dated December 31, 2015, guidelines for the corporate income tax policies for environmental protection activities regulated at the Decree No. 19/2015/ND-CP detailing the implementation of a number of Articles of the Law on environmental protection

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 13/02/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 4090/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 44/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông báo 2996/BHXH-TB năm 2015 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Không xác định

19
Chương trình hành động 03-CTrHĐ/QU năm 2015 thực hiện Nghị quyết về "Phát huy vai trò của chợ, trung tâm thương mại góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020" do Quận ủy Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 60/2015/QĐ-UBND đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 45/2015/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 74/2015/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 39/2011/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Kế hoạch 5177/KH-UBND năm 2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2015 về tinh giản biên chế công chức hành chính giai đoạn 2015-2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Kế hoạch 232/KH-UBND trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Không xác định

28
Kết luận 294/KL-TTrB năm 2016 thực hiện các quy định của pháp luật về y tế trường học tại tỉnh Sơn La do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 3833/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Không xác định

30
Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2015 thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 30/12/2015

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây