Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 49 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên ngành 01/TTLN năm 1994 hướng dẫn thẩm quyền xét xử của các Toà án Quân sựdo Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành

Ngày ban hành: 31/01/1994

Ngày hiệu lực: 31/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 101-TCQĐ/BH năm 1994 về Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị định 8-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 31/01/1994

Ngày hiệu lực: 31/01/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 162/CAAV năm 1994 về Quy chế đăng ký tầu bay dân dụng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1994

Ngày hiệu lực: 30/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 163/CAAV năm 1994 về Quy chế cấp, gia hạn và thừa nhận hiệu lực chứng chỉ đủ điều kiện bay cho tàu bay dân dụng Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 133QĐ/TCCB-LĐ năm 1994 về việc công nhận "Xí nghiệp cung ứng vật tư-xây dựng" trực thuộc Công ty Kiến trúc I thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam do Bộ trường Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị định 06-CP năm 1994 về việc cụ thể hoá Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân

Ngày ban hành: 28/01/1994

Ngày hiệu lực: 28/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị định 07-CP năm 1994 ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Ngày ban hành: 28/01/1994

Ngày hiệu lực: 28/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Decree No. 07-CP of January 29, 1994, on independent Auditing in the National Economy

Ngày ban hành: 28/01/1994

Ngày hiệu lực: 28/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư liên bộ 03/TT-LB năm 1994 quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1994

Ngày hiệu lực: 27/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 318/QĐ-UB-VX năm 1994 về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Joint Circular No. 03/TT-LB of January 28, 1994, stipulating harmful working conditions and list of occupations in which employment of female is prohibited.

Ngày ban hành: 27/01/1994

Ngày hiệu lực: 27/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Thông tư 02-BYT/TT năm 1994 hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ hai do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1994

Ngày hiệu lực: 10/02/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 01/BXD-VKT năm 1994 hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1994

Ngày hiệu lực: 31/03/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 159-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định Tín dụng Phát triển cho Dự án Khôi phục quốc lộ 1 và Hiệp định Tín dụng Phát triển cho Dự án Giáo dục Tiểu học do Chủ Tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 158-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Công ước thành lập Tổ chức Đảm bảo Đầu tư Đa biên (MIGA) do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 5-CP năm 1994 quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày hiệu lực: 30/11/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 160-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định Vay cho Dự án Chống lũ và Khôi phục hệ thống thủy lợi do Chủ Tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 07/QĐ-NH1 năm 1994 cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1994

Ngày hiệu lực: 24/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư liên tịch 02/TTLT năm 1994 thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/01/1994

Ngày hiệu lực: 31/12/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 72/BYT-QĐ năm 1994 sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược kèm theo Quyết định 446/BYT-QĐ do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Circular No. 28/TT-QLKH of January 22, 1994, on transfer on foreign technology into Vietnam.

Ngày ban hành: 21/01/1994

Ngày hiệu lực: 21/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 28/TT-QLKH năm 1994 hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1994

Ngày hiệu lực: 21/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 29-TTg năm 1994 về việc chấn chỉnh điện báo kết quả xét duyệt nhân sự ra Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/01/1994

Ngày hiệu lực: 28/02/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 15/QĐ-UB năm 1994 ban hành Quy chế hoạt động của Trạm kiểm soát liên ngành tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 19/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn về việc xử lý số xe ôtô tay lái nghịch tồn đọng và nhập xe ôtô cũ

Ngày ban hành: 18/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 19-TTg đầu tư cho hệ thống trường lớp đào tạo con em dân tộc trong Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 18/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư liên tịch 91/TP-TA năm 1994 về Quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý về mặt tổ chức các Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Ngày ban hành: 18/01/1994

Ngày hiệu lực: 18/01/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Công văn trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 17/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 29/QĐ-UB năm 1994 về việc xác định ranh giới hành chánh giữa thị xã Châu đốc và huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 16/01/1994

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây