Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 43 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 101-HĐBT năm 1981 về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Sơn, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 34-TBXH-1981 quy định khoản tiền trợ cấp chôn cất do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1981

Ngày hiệu lực: 30/09/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 100-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 175-CT năm 1981 về việc đổi tên hai trường Đại học mỹ thuật thuộc bộ Văn Hoá do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 98-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 176-CT năm 1981 về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 về việc ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1981

Ngày hiệu lực: 13/10/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 94-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 93-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 193/QĐ-UB năm 1981 về việc cho phép thành lập Liên hiệp tác xã ngành thêu trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 91-HĐBT năm 1981 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 89-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 88-HĐBT năm 1981 về việc lập quỹ nuôi rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 79-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Quảng Nam-Đà nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 80-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 312:1984 về Kim loại - Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 76-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 75-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 77-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 149-CT năm 1981 thống nhất quản lý lưới điện quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 28/TT-UB-1981 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 17/CT-UB về việc vận động cơ quan nhà nước, cơ quan hành chánh các cấp, các xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và nhân dân tiết kiệm điện và bảo vệ nguồn điện lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: 16/09/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông tư 18-PC/TT-1981 hướng dẫn thi hành Nghị định 24-HĐBT-1981 sửa đổi một số điểm về tổ chức trọng tài Nhà nước về kinh tế do Trọng tài Kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: 01/10/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 73-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 72-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã của huyện EA H"Leo và huyện Krông Pách thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 72-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã của huyện EA H'Leo và huyện Krông Pách thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1981

Ngày hiệu lực: 01/10/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư liên bộ 31-TT/LB năm 1981 quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế làm công tác thường trực ở các cơ sở điều trị, điều dưỡng do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1981

Ngày hiệu lực: 14/09/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 71-HĐBT năm 1981 về việc chia xã Nhị Thành thành xã Nhị Thành và xã Tân Thành thuộc huyện Bến Thủ, tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1981

Ngày hiệu lực: 29/09/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 70-HĐBT năm 1981 về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 69-HĐBT năm 1981 về việc chia một số xã để thành lập các xã mới của các huyện Cầu ngang, Trà Cú, Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 67-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch lại địa giới thị trấn An Lạc và một số xã, phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/09/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây