Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Hướng dẫn

1
Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 30/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Hướng dẫn 08/HD-VKSTC thực hiện công tác thống kê năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 04/01/2022

Ngày hiệu lực: 04/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Hướng dẫn 08/HD-VKSTC thực hiện công tác thống kê năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 04/01/2023

Ngày hiệu lực: 04/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Hướng dẫn 12/HD-BCA-V05 năm 2024 thực hiện Tiêu chí số 4 về "An ninh, trật tự đô thị" theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh do Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Hướng dẫn 155-HD/BTGTW năm 2024 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 13/05/2024

Ngày hiệu lực: 13/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Hướng dẫn 1908/HD-UBND về nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo Đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: 27/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Hướng dẫn 3252/HD-UBND năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Hướng dẫn 318/HD-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 07/05/2024

Ngày hiệu lực: 07/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Hướng dẫn 2273/HD-UBND năm 2024 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 05/05/2024

Ngày hiệu lực: 05/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Hướng dẫn 04/HD-BCA-V05 năm 2024 thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 17/03/2024

Ngày hiệu lực: 17/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Hướng dẫn 1807/HD-BVHTTDL năm 2024 thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 25/04/2024

Ngày hiệu lực: 25/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Hướng dẫn 694/HD-UBND năm 2024 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định 28/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 25/03/2024

Ngày hiệu lực: 25/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Hướng dẫn 127-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 18/12/2023

Ngày hiệu lực: 18/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Hướng dẫn 2375/HD-UBND năm 2024 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 04/04/2024

Ngày hiệu lực: 04/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Hướng dẫn 1268/HD-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐND về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 23/03/2024

Ngày hiệu lực: 23/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Hướng dẫn 230/HD-UBND năm 2024 thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định 28/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/03/2024

Ngày hiệu lực: 31/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Hướng dẫn 3768/NHCS-TDSV năm 2018 thực hiện bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội

Ngày ban hành: 27/08/2018

Ngày hiệu lực: 04/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Hướng dẫn 19/HD-LĐLĐ thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/04/2024

Ngày hiệu lực: 08/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Hướng dẫn 11/HD-TLĐ năm 2024 Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 13/03/2024

Ngày hiệu lực: 13/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Hướng dẫn 4349/HD-UBND năm 2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2023

Ngày hiệu lực: 28/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Hướng dẫn 216/HD-BNV năm 2024 khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 13/01/2024

Ngày hiệu lực: 13/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Hướng dẫn 2579/HD-BNN-TCCB năm 2024 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 09/04/2024

Ngày hiệu lực: 09/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Hướng dẫn 148-HD/BTGTW năm 2024 báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 21/03/2024

Ngày hiệu lực: 21/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Hướng dẫn 6152/HD-YT-BHXH đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày ban hành: 25/12/2023

Ngày hiệu lực: 25/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2024 về Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/03/2024

Ngày hiệu lực: 24/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Hướng dẫn 14/HD-LĐLĐ năm 2024 hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh quyết toán chi từ nguồn tài chính công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/03/2024

Ngày hiệu lực: 20/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Hướng dẫn 22/HD-VKSTC năm 2023 nội dung cơ bản kiểm sát thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam theo Nghị quyết 54/2022/QH15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Hướng dẫn 21/HD-VKSTC năm 2023 kiểm sát việc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ, trại tạm giam do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Hướng dẫn 01/HD-UBND năm 2024 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2024

Ngày hiệu lực: 31/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây