Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.898 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 15/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Kế hoạch 1865/KH-UBND năm 2015 về phát triển giáo dục và đào tạo năm 2016 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 1767/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 10/09/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công văn 3578/TCT-CS năm 2015 về lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hoá do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2015 công nhận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1510/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 3332/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 901/QĐ-UBND.HC năm 2015 phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 907/QĐ-UBND.HC năm 2015 phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông báo 7983/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu bôi trơn dùng cho xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông báo 7982/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo 7981/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nước làm mát do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông báo 7980/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu bôi trơn dùng cho bộ lọc gió xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông báo 7978/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu bôi trơn dùng cho xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông báo 7985/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu thắng dùng cho xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông báo 7989/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ hoàn tất 3 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông báo 7987/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông báo 7991/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm trung gian (nguyên liệu) sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Fluazinam 98% Tech do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông báo 7954/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông báo 7952/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông báo 7951/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông báo 7950/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông báo 7949/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông báo 7946/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến tần do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông báo 7945/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Kế hoạch 7151/KH-BNN-KTHT năm 2015 về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 31/08/2015

Tình trạng: Không xác định

28
Thông báo 7957/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 14/10/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/08/2015

Ngày hiệu lực: 10/09/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây