Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 567 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Circular No. 19-LDTBXH-TT of December 31, 1990, on labour for enterprises with foreign owned capital

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: 30/12/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Nghị định 447-HĐBT năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: 30/12/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 19-LĐTBXH/TT năm 1990 hướng dẫn thi hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: 30/12/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5237:1990 (ST SEV 6480-88) về Vật liệu dệt - Sản phẩm dệt kim - Phương pháp xác định sự thay đổi kích thước sau khi xử lý ướt do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5271:1990 về mật ong tự nhiên - phương pháp xác định độ axit do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5269:1990 về mật ong tự nhiên - phương pháp xác định hàm lượng đường sacaroza do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5246:1990 (ST SEV 6245-1988) về rau quả và sản phẩm chế biến - phương pháp chuẩn độ và so màu xác định hàm lượng Axit Atcobic (Vitamin C) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5248:1990 về cà phê - thuật ngữ và giải thích về thử nếm do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5156:1990 về thịt và sản phẩm của thịt - phương pháp phát hiện và đếm số Staphylococcus Aureus do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5154:1990 về thịt và sản phẩm của thịt - phương pháp phát hiện Bacillus Anthracis do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5152:1990 về thịt và sản phẩm thịt - phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân (Hg) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5249:1990 về cà phê - phương pháp thử nếm do Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5259:1990 (ISO 3959-1977) về chuối xanh - điều kiện làm chín do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 277/QĐ.UB năm 1990 quản lý thu thuế nông nghiệp năm 1991 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5240:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định lực kéo đứt vòng chỉ do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5281:1990 về thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng lizin

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5277:1990 về thủy sản - phương pháp thử cảm quan do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5258:1990 (CODEX STAN 153 - 1985) về ngô (hạt) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5158:1990 về chè - phương pháp xác định dư lượng thuốc trừ metamidophos do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5276:1990 về thủy sản - lấy mẫu và chuẩn bị mẫu do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5270:1990 về mật ong tự nhiên - phương pháp xác định hàm lượng đường 5-hydroxymetyl furol (HMF) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5159:1990 về chè - phương pháp xác định dư lượng thuốc trừ dịch hại Paration metyl do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142:1990 về nông sản thực phẩm - hướng dẫn lựa chọn phương pháp phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:1990 về nông sản thực phẩm - phương pháp lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc trừ dịch hại do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5157:1990 về thịt và sản phẩm của thịt - phương pháp phát hiện virut dịch tả lợn do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5168:1990 (CAC/RCP 11 - 1976) về thịt tươi - hướng dẫn chung về kỹ thuật chế biến và yêu cầu vệ sinh do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5165:1990 về sản phẩm thực phẩm - phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5146:1990 (ISO 8966-1987) về công nghiệp khai thác gỗ - sản phẩm - thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5164:1990 về lương thực - phương pháp xác định hàm lượng Vitamin B1 (thiamin)

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5153:1990 về thịt và sản phẩm thịt - phương pháp phát hiện Salmonella do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây