Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Công văn

1
Công văn 5435/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 5418/TCT-CS năm 2023 đính chính công văn 4999/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 5419/TCT-CS năm 2023 đính chính Công văn 4998/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 5417/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 3308/HQTPHCM-GSQL năm 2023 hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/11/2023

Ngày hiệu lực: 20/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 9482/VPCP-KSTT năm 2023 về kết quả tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 9479/VPCP-NN năm 2023 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 9483/VPCP-KGVX tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 9486/VPCP-NN năm 2023 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Trường Đồng, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 10357/QLD-ĐK năm 2023 báo cáo việc thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 9501/VPCP-TH về Chương trình công tác tháng 12/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 1644/BHXH-QLT năm 2017 thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 06/07/2017

Ngày hiệu lực: 06/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 912/TCQLĐĐ-CKTPQĐ năm 2018 hướng dẫn vướng mắc về bồi thường hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 22/05/2018

Ngày hiệu lực: 22/05/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1360/TCQLĐĐ-CKTPQĐ năm 2019 về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đinh, cá nhân do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Ngày ban hành: 22/07/2019

Ngày hiệu lực: 22/07/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 6704/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2023 thực hiện Nghị định 71/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 5376/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 5109/LĐTBXH-PCTNXH về báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/11/2023

Ngày hiệu lực: 27/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 5366/TCT-DNL năm 2023 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 9435/VPCP-CN năm 2023 về triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 9416/VPCP-QHQT năm 2023 về thỏa thuận thí điểm thực hiện Điều 6 Thỏa thuận Paris về tín chỉ các bon Việt Nam - Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 5901/BTTTT-CĐSQG năm 2023 đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Hệ thống EMC do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày hiệu lực: 23/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 6391/KBNN-HĐKH ngày 07/11/2023 về việc đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2024 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 06/11/2023

Ngày hiệu lực: 06/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 6475/KBNN-CNTT ngày 10/11/2023 về việc đảm bảo vận hành hệ thống CNTT phục vụ khóa sổ, quyết toán 2023 và chuyển sổ 2024 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 09/11/2023

Ngày hiệu lực: 09/11/2023

Tình trạng: Không xác định

24
Công văn số 6502/KBNN-TVQT ngày 14/11/2023 về việc chi tiền lương, tiền công 6 tháng cuối năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 13/11/2023

Ngày hiệu lực: 13/11/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Công văn 3310/HQTPHCM-GSQL năm 2023 thực hiện hợp đồng gia công do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/11/2023

Ngày hiệu lực: 20/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 6912/KBNN-TCCB ngày 01/12/2023 về việc lấy ý kiến về dự thảo quyết định tiêu chuẩn chức danh do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

27
Công văn 9469/VPCP-KTTH năm 2023 chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 87/TCT-PC năm 2023 về chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 10/01/2023

Ngày hiệu lực: 10/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 800/TCT-KK năm 2023 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 19/03/2023

Ngày hiệu lực: 19/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 1024/TCT-CS năm 2023 về hướng dẫn chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2023

Ngày hiệu lực: 29/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây