Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Công văn

1
Công văn 5029/BCT-ĐTĐL năm 2024 triển khai Nghị định 80/2024/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 15/07/2024

Ngày hiệu lực: 15/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 5178/BCT-XNK năm 2024 về giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu trong bối cảnh giá cước vận tải biển tăng cao do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 18/07/2024

Ngày hiệu lực: 18/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 3002/TCT-CST năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 27/07/2020

Ngày hiệu lực: 27/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 3087/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 3115/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 18/07/2024

Ngày hiệu lực: 18/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 5149/VPCP-QHĐP năm 2024 về chế độ, chính sách đối với các xã khu vực II, khu vực III được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 18/07/2024

Ngày hiệu lực: 18/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 4058/KBNN-KTNN ngày 18/07/2024 về việc triển khai đối chiếu lãi và phí điện tử giữa KBNN và Agribank do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Không xác định

8
Công văn 5165/VPCP-CN năm 2024 đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại thời điểm hiện nay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/07/2024

Ngày hiệu lực: 21/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 703/SXD-KT&QLHĐXD công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày ban hành: 26/04/2022

Ngày hiệu lực: 26/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 671/SXD-KT&QLHĐXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Ngày hiệu lực: 20/04/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 3524/NHCS-TDNN năm 2023 sửa đổi nội dung nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 2811/BYT-KHTC năm 2023 hướng dẫn triển khai Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 10/05/2023

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 4044/TCHQ-GSQL năm 2023 về vướng mắc liên quan đến chính sách quản lý đối với mặt hàng phân bón quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 01/08/2023

Ngày hiệu lực: 01/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 4158/BYT-BH năm 2024 về nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 21/07/2024

Ngày hiệu lực: 21/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 4160/BYT-VPB1 năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 21/07/2024

Ngày hiệu lực: 21/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 5173/VPCP-CN năm 2024 triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/07/2024

Ngày hiệu lực: 21/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1975/V04-P2 năm 2024 phối hợp trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 170/QLCL-CL3 năm 2024 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa do Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành

Ngày ban hành: 20/06/2024

Ngày hiệu lực: 20/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 1172/KCB-QLHN năm 2024 về nhiều cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Ngày ban hành: 21/07/2024

Ngày hiệu lực: 21/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 3112/TCT-DNNCN năm 2024 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền bồi thường hợp đồng đặt cọc do không thực hiện được hoạt động mua bán bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 18/07/2024

Ngày hiệu lực: 18/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 3085/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế đối với khoản chi tiền chi cho cá nhân môi giới bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 3086/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 3084/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 7616/BTC-CST năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Tổng Cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 11/07/2021

Ngày hiệu lực: 11/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 13387/BTC-CST năm 2023 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với học phí tại các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 3088/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế đối với các khoản thu ở đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2024

Ngày hiệu lực: 17/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 3247/TCHQ-TXNK năm 2024 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 04/07/2024

Ngày hiệu lực: 04/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 7228/BTC-TCT năm 2024 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 10/07/2024

Ngày hiệu lực: 10/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 3430/TCHQ-TXNK năm 2024 miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 11/07/2024

Ngày hiệu lực: 11/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 2430/BHXH-CSXH năm 2024 hướng dẫn nội dung tại Quyết định 686/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 18/07/2024

Ngày hiệu lực: 18/07/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây