Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.382 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT về Trang bị an toàn tàu cá

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 20/2015/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 30/11/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 2133/TCT-KK năm 2015 về nội dung mới của Quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và quy trình thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ cho ngân hàng thương mại kèm theo Quyết định 750/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Không xác định

5
Công văn 2648/BGDĐT-GDTX năm 2015 tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo (giai đoạn 2011 - 2015)

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Không xác định

6
Công văn 2132/TCT-KK năm 2015 về thẩm quyền giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 4001/VPCP-KTTH năm 2015 về lùi thời điểm điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 1439/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo tình hình Kiểm soát thủ tục hành chính do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 3964/VPCP-KGVX năm 2015 về thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 450/NGCBQLGD-CBQL năm 2015 góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở g

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 1177/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 4966/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 4930/TCHQ-GSQL năm 2015 thủ tục hải quan việc không nhận hàng là thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí khi không còn nhu cầu sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Decision No. 749/QD-TTg dated 01 June 2015, approving the project of legal aid innovation for the period 2015 – 2025

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 10/06/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 2381/2012/QĐ-UBND về luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất và Quy trình về ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1513/QĐ-UBND về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 1315/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 999/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 997/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 10/06/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 10/06/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quy định về xử lý cán bộ, công, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 10/06/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2015 xếp hạng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2015 chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý do tỉnh Yên Bái ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: 31/05/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông báo 4959/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là keo EVA do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông báo 4958/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hương liệu các loại do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông báo 4957/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bột màu các loại do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2015

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây