Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.525 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 34/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn của giáo viên dạy ngoại ngữ, điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường; cơ chế thu, sử dụng mức thu, đối tượng miễn giảm mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 71/NQ-HĐND hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp lệ cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa X

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2023 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 do tỉnh Long An ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch và hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2023 quy định về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2024 của tỉnh Long An

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2792/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 19/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông báo 498/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa-2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

11
Công điện 1284/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 46/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2023 quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 47/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 14/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 4460/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 75/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm e Khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2639/QĐ-CT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2578/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Đề án 8347/ĐA-UBND năm 2023 quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

22
Quyết định 3718/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1842/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch 8348/KH-UBND năm 2023 về tạm giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Quyết định 4461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 28/2023/NQ-HĐND quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 9450/VPCP-QHĐP năm 2023 tổng kết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 1277/TTg-DMDN năm 2023 về chủ trương thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 9444/VPCP-V.I năm 2023 thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 9449/VPCP-QHQT năm 2023 phương án, quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây