Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.709 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Văn bản 629/BKHĐT-TH năm 2015 giải đáp thắc mắc về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2015

Ngày hiệu lực: 31/01/2015

Tình trạng: Không xác định

2
Hướng dẫn 628/BKHĐT-TH năm 2015 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2015

Ngày hiệu lực: 31/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 129/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2015

Ngày ban hành: 30/01/2015

Ngày hiệu lực: 30/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/01/2015

Ngày hiệu lực: 09/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2015 về chuyển Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 30/01/2015

Ngày hiệu lực: 30/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/01/2015

Ngày hiệu lực: 30/01/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Ngày ban hành: 30/01/2015

Ngày hiệu lực: 30/06/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Circular No. 12/2015/TT-BTC dated January 30th, 2015 detailing the procedures for issuance of certificate of training in customs declaration; issuance and revocation of customs broker number; procedures for recognition and operation of customs brokerage agents

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 14/03/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 đẩy mạnh công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 228/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2015 Quy định tạm thời giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Công văn 298/UBND-NNTNMT năm 2015 về cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới do tỉnh Thái Bình ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 1602/BTC-CST năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa giai đoạn 2012-2013 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 352/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 367/TCT-CS năm 2015 thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 918/TCHQ-QLRR năm 2015 vướng mắc về thiết lập tiêu chí phân tích cấp Chi cục Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 917/TCHQ-QLRR năm 2015 xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 916/TCHQ-QLRR năm 2015 xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 909/TCHQ-GSQL năm 2015 sử dụng định mức theo kết luận kiểm tra để quyết toán hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 906/TCHQ-GSQL năm 2015 về gia công trang phục quân đội cho đối tác nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 820/VPCP-KTN năm 2015 về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 159/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 227/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 228/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trư

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 08/2015/QĐ-UBND quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 08/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 08/02/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 08/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2015 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 1

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 319/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015

Ngày ban hành: 29/01/2015

Ngày hiệu lực: 29/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây