Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 56 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3230:1979 về Quế xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3099:1979 về Dây thép cacbon dùng chồn nguội do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215:1979 về sản phẩm thực phẩm - phân tích cảm quan - phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3287:1979 về các quá trình công nghệ - thuật ngữ và định nghĩa đồ hộp rau quả do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định liên bộ 3203-QĐ/LB năm 1979 về cước, phí ở các cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3104:1979 về Thép kết cấu hợp kim thấp - Mác, yêu cầu kỹ thuật

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3201:1979 về tiếp điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3197:1979 về truyền động điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 390-TTg năm 1979 về việc mở rộng nhanh diện tích trồng cao lương từ vụ xuân năm 1980 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: 14/01/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2979:1979 về Ống và phụ tùng bằng thép - Tên gọi và ký hiệu trên sơ đồ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3221:1979 về Ghế tựa xếp xuất khẩu GC/75 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3168:1979 về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định nhiệt độ tự đốt cháy của hơi trong không khí do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ sáu do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khoá VI do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1979

Ngày hiệu lực: 12/01/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1979

Ngày hiệu lực: 12/01/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định liên bộ 683-QĐ/LB năm 1979 về lệ phí kiểm định phương tiện đo do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Ngày ban hành: 27/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3148:1979 về băng tải - Yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3129:1979 về hạt giống bồ đề - kỹ thuật thu hái và bảo quản do UBKH và KTNN ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3127:1979 về hạt giống bồ đề, yêu cầu kỹ thuật do UBKH và KTNN ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3126:1979 về hạt giống thông - Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3123:1979 về hạt giống thông nhựa, yêu cầu chất lượng do Chủ nhiệm UBKH và KTNN ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 454-CP năm 1979 về việc thành lập Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 387-TTg năm 1979 về huấn luyện sĩ quan dự bị trong học sinh các trường đại học và cán bộ công tác tại các ngành ngoài quân đội có ngành nghề phù hợp với quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: 10/01/1980

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3152:1979 về dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3145:1979 về khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3128:1979 về phương pháp thử hạt giống bồ đề do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3122:1979 về hạt giống lâm nghiệp- phương pháp thử do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3130:1979 về kỹ thuật trồng rừng bồ đề để làm nguyên liệu lấy sợi do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3131:1979 về bồ đề - điều kiện đất đai và khí hậu để trồng rừng bồ đề do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3125:1979 về hạt giống Thông đuôi ngựa, yêu cầu chất lượng do UBKH và KTNN ban hành.

Ngày ban hành: 26/12/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây