Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 383 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 10/11/2015

Ngày hiệu lực: 20/11/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/08/2015

Ngày hiệu lực: 09/09/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Ngày ban hành: 17/01/2010

Ngày hiệu lực: 27/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 31/2016/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 14/12/2016

Ngày hiệu lực: 02/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 25/12/2014

Ngày hiệu lực: 04/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 47/2015/QĐ-UBND Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/12/2015

Ngày hiệu lực: 09/01/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày hiệu lực: 25/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 14/03/2017

Ngày hiệu lực: 31/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 05/01/2015

Ngày hiệu lực: 15/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 45/2014/QĐ-UBND về quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 15/10/2014

Ngày hiệu lực: 25/10/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2023 về đính chính Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 21/04/2023

Ngày hiệu lực: 21/04/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Circular No. 57/2020/TT-BCT dated December 31, 2020 on methods of determining electricity generation prices and power purchase agreement value

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 21/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND về quy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 13/02/2023

Ngày hiệu lực: 24/02/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày hiệu lực: 23/01/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 06/07/2023

Ngày hiệu lực: 16/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 02/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 18/01/2023

Ngày hiệu lực: 18/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 17/06/2013

Ngày hiệu lực: 27/06/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 13/07/2022

Ngày hiệu lực: 24/07/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2020

Ngày hiệu lực: 21/02/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 06/05/2020

Ngày hiệu lực: 19/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Tiền Giang kèm Quyết định 25/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 11/02/2015

Ngày hiệu lực: 21/02/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 27/08/2020

Ngày hiệu lực: 14/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 24/03/2019

Ngày hiệu lực: 03/04/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 17/12/2019

Ngày hiệu lực: 27/12/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 52/2022/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 15/11/2022

Ngày hiệu lực: 25/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 15/01/2018

Ngày hiệu lực: 25/01/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 24/05/2022

Ngày hiệu lực: 10/07/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây