Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.501 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 667/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông báo 1114/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Tấm nhựa polyester MONTELLI SHEET 306 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Không xác định

4
Thông báo 1118/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Màng plastic dùng làm kính an toàn làm từ poly (vinyl butyral) do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Không xác định

5
Thông báo 1112/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Etyl Silicat-Siligate ES-40 (dùng để làm khuôn đế giầy, hàng mới 100%) do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Không xác định

6
Thông báo 1115/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Màng plastic dùng làm kính an toàn làm từ poly (vinyl butyral) do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Không xác định

7
Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư do địa phương quản lý; trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm, thuộc nguồn vốn do ngân sách xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 14/03/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2018 về quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2018 về định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014-2018

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Kế hoạch 797/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 1097/TCHQ-TVQT năm 2018 về quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 554/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu xe nghiên cứu sản phẩm mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 757/LĐTBXH-VPQGGN về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 756/LĐTBXH-VPQGGN năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 (giai đoạn 2017-2018) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1949/VPCP-V.I năm 2018 về thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1940/VPCP-KTTH năm 2018 về nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệ

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 418/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về biện pháp thực hiện Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 11/03/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 433/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị năm 2018

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 661/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 414/QĐ-BKHCN về phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 14/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2018 về quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 28/02/2018

Ngày hiệu lực: 28/02/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây