Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Văn bản hợp nhất

1
Integrated document No. 43/VBHN-VPQH dated December 27, 2023 Law on Irrigation

Ngày ban hành: 26/12/2023

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Integrated document No. 02/VBHN-BXD dated May 17, 2024 Decree on drainage and treatment of wastewater

Ngày ban hành: 16/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Integrated document No. 19/VBHN-BNNPTNT dated May 27, 2024 Circular on procedures for plant quarantine for import, export, transit and post-import of articles subject to plant quarantine

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Integrated document No. 15/VBHN-NHNN dated May 27, 2024 Circular on monetary brokerage by commercial banks and foreign bank branches

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2024 hợp nhất Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 09/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 05/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 05/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào

Ngày ban hành: 05/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 05/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 09/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định Quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Văn bản hợp nhất 2216/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Văn bản hợp nhất 2166/VBNH-BVHTTDL năm 2024 Nghị định hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Văn bản hợp nhất 2334/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Văn bản hợp nhất 2228/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Văn bản hợp nhất 2167/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định về Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Văn bản hợp nhất 2883/VBHN-BTP năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2024 hợp nhất Nghị định về quản lý thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 02/06/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Văn bản hợp nhất 2168/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thể dục, thể thao sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Integrated document No. 2007/VBHN-BLDTBXH dated May 14, 2024 Circular on elaborating some articles of Law on Vietnamese guest workers

Ngày ban hành: 13/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Integrated document No. 12/VBHN-BTC dated April 04, 2024 Circular on providing for fees and charges in immigration, transit and residence in Vietnam and collection, transfer, management and use thereof

Ngày ban hành: 03/04/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Integrated document No. 10/VBHN-BTC dated March 11, 2024 Decree on elaborating and providing guidelines for Law on corporate income tax

Ngày ban hành: 10/03/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Integrated document No. 01/VBHN-BGTVT dated February 07, 2024 Circular on elaborating management and operation of airports and aerodromes

Ngày ban hành: 06/02/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 01/06/2022

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây