Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 571 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 1546/CP-VX của Chính phủ về việc cưới trong cán bộ, công chức

Ngày ban hành: 29/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 141/2002/QĐ-BNN sửa đổi khoản 1, điều 2 – Quyết định 188/1998/QĐ-BNN-TCCB thành lập “Trung tâm khảo sát, thiết kế xây dựng và cung ứng vật liệu” trực thuộc ban quản lý công trình phân lũ sông đáy do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 28/11/2002

Tình trạng: Không xác định

3
Chỉ thị 22/2002/CT-BGTVT về việc cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 13/12/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 2111TM/XNK ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc đăng ký mẫu chữ ký Form D

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 6007/TCHQ -KTTT ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế linh kiện xe máy

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 163/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 160/2002/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời việc xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc Thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 4555 TCT/NV3 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc giá tính thuế nhập khẩu xe ô tô

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 5984/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thu hồi nợ đọng

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 4549TCT/NV1 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý đối với lưu giữ hoá đơn bán hàng xuất khẩu

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 2099/TM-XNK ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc quy định định quản lý nhập khẩu dầu nhờn

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 28/11/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 4973/TM-CSTNTN ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc đề nghị của DNTN Thương Việt bán lại máy vấn điếu thuốc là cho Công ty TL Bến Thành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 141/2002/QĐ-BNN sửa đổi khoản 1, điều 2 – Quyết định 188/1998/QĐ-BNN-TCCB thành lập “Trung tâm khảo sát, thiết kế xây dựng và cung ứng vật liệu” trực thuộc ban quản lý công trình phân lũ sông đáy do Bộ trưởng Bộ Nôn

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 139/2002/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 11/2002/TT-BKHCN hướng dẫn Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 59/2002/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 13/12/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Công văn số 4548 TCT/NV1 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm hoá đơn thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 1544/CP-QHQT ngày 29/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu năm 2002 dự án vay vốn ADB

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 4539/TCT/TTr-TCCB năm 2002 về việc truy thu tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bị gian lận do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 6007/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế linh kiện xe máy

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 4971TM/ĐT ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 2113/TM-XNK ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của dầu thô nhập khẩu

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 4982/TM-CSTNTN ngày 29/11/2002 của Bộ Thương mại về việc trả lời văn bản đề ngày 7/11/2002 của Chinh nhánh BAT Việt Nam

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 138/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 23/2002/CT-UB về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 08/12/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2002

Ngày hiệu lực: 28/11/2002

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Công văn số 4964/TM-KHTK ngày 28/11/2002 của Bộ Thương mại về việc danh sách các tỉnh được chọn hỗ trợ xây dựng chợ

Ngày ban hành: 27/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Decision No.1325/QD-NHNN of November 28, 2002 approving the charter on organization and operation of the industrial and commercial Bank of Vietnam

Ngày ban hành: 27/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1322/2002/QĐ-NHNN thành lập Quỹ Học bổng Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decision No.172/2002/QD-TTg of November 28, 2002 amending Clause 2, Article 2 of The Prime Minister’s Decision No. 144/2002/QD-TTg of October 24, 2002 on a number of measures to handle debts incurred due to borrowing capital for repairing and building ships and boats as well as procuring fishing gear with preferential credit capital source under The Prime Minister’s Decision No. 985/TTg of November 20, 1997

Ngày ban hành: 27/11/2002

Ngày hiệu lực: 27/11/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decision No. 1324/2002/QD-NHNN of November 28th, 2002, on the announcement of the base interest rate in Vietnam Dong.

Ngày ban hành: 27/11/2002

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây