Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.830 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 24/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Nghị định về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định quy định đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư 20/2013/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 15/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 103/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 09/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết 82/2013/NQ-HĐND về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 09/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông báo 283/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 tại Hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2013 và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Không xác định

10
Chỉ thị 04/2013/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng và mức hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 4573/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 373/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương, Thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 09/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 20/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thành lập 200 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2655/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" do tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung chức năng, nhiệm vụ về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 48/2013/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Đề án "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2014-2015"

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 10/08/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1829/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế công bố công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1828/QĐ-BTC năm 2013 công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 6827/BCT-TTB năm 2013 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2013

Ngày hiệu lực: 31/07/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây