Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 720 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 3947/TM-XNK ngày 1/10/2003 của Bộ Thương mại về việc cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn số 1318/CP-QHQT ngày 01/10/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh điều kiện cho vay lại đối với Dự án "Phát triển cao su quốc doanh khu vực Tây Nguyên" vay vốn AFD (Pháp)

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn số 4783/VPCP-QHQT ngày 01/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc các khoản viện trợ để hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 4784/VPCP-QHQT ngày 01/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty liên doanh CLB Hà Nội

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 4479/TM-CATBD ngày 01/10/2003 của Bộ Thương mại về việc quản lý xuất nhập khẩu thép phế liệu của các nước trong khu vực

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 216/2003/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 154/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Dầu Thủ Đức thuộc Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Thủ Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 214/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 2 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 217/2003/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 11 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 153/2003/QĐ-BCN về việc chuyển phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 3947/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 4496/BTM ngày 01/10/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu và kinh doanh các muối kim loại có gốc cyanua

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 4789/VPCP-QHQT ngày 01/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng vốn đầu tư và bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty liên doanh Hồng Vận

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 10175/TC-TCT ngày 01/10/2003 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 204/QĐ-TTg-2003 về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 84/QĐ-TW năm 2003 quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Resolution No. 417/2003/NQ-UBTVQH11 of October 1, 2003, on the functions, tasks, powers and organizational structure of the National Assembly's office

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: 22/10/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: 22/10/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 3532/LĐTBXH-LĐVL ngày 01/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc chính sách đối với người lao động

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 1325/CP-CN ngày 01/10/2003 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu thiết kế, thiết bị chính, vật tư dự án dây chuyền 3 nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 1320/CP-QHQT ngày 01/10/2003 của Chính phủ về việc gia hạn Dự án "Đa dạng hoá nông nghiệp" vay vốn WB

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 3533/LĐTBXH-LĐVL ngày 1/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc chính sách đối với người lao động

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 3534/LĐTBXH-LĐVL ngày 1/10/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc chính sách đối với người lao động

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Nghị định 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: 17/10/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 215/2003/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 484/2003/QĐ.UB điều chỉnh, bổ sung chế độ chính sách đối với cán bộ tăng cường theo Nghị quyết 10-NQ/TU do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 3282/2003/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Phú Thọ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 155/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty cổ phần Sữa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 3508 TCT/NV6 ngày 30/09/2003 của Tổng cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 29/09/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây