Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.397 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày ban hành: 31/01/2022

Ngày hiệu lực: 31/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Resolution dated February 01, 2022 on The 13th National Congress

Ngày ban hành: 31/01/2022

Ngày hiệu lực: 31/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Không xác định

4
Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 261/QĐ-BYT năm 2022 về "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về Quy chế làm việc trên môi trường điện tử đối với các cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 17/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Decision No. 261/QD-BYT dated January 31, 2022 on the promulgation of the “Guidelines on management of COVID-19 patients at home”

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Decree No. 17/2022/ND-CP dated January 31, 2022 on Amendment to decrees imposing penalties for administrative violations in chemicals and industrial explosive materials; electricity, hydroelectricity dam safety, effective and efficient use of energy; commerce, production and trade of counterfeits and prohibited goods, and protection of consumer’s rights; petroleum, petrol, oil, and gas trading

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 777/VPCP-QHQT năm 2022 về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Kế hoạch 467/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Không xác định

14
Quyết định 70/QĐ-BNV về Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 30/01/2022

Ngày hiệu lực: 30/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết 12/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Notification No. 30/TB-VPCP dated January 30, 2022 on Conclusion of the prime minister - head of the national steering committee at the first meeting of the national steering committee of the fulfillment of Vietnam's commitments in the 26th conference of the parties to the united nations framework convention on climate change

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Không xác định

18
Công văn 772/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo về hoạt động quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông báo 29/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Không xác định

20
Kế hoạch 49/KH-UBND chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Không xác định

21
Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công điện 774/CĐ-VPCP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Văn phòng Chính phủ điện

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông báo 30/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Không xác định

25
Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Resolution No. 11/NQ-CP dated January 30, 2022 on socio-economic recovery and development program and implementation of Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies for supporting the program

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Kế hoạch 597/KH-UBND năm 2022 về xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Không xác định

29
Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/01/2022

Ngày hiệu lực: 29/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 13/2022/TT-BQP quy định về xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 28/01/2022

Ngày hiệu lực: 14/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây