Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 100 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 82-BT năm 1970 về việc hợp nhất một số xã thuộc huyện Chiêm-hóa và huyện Hàm-yên thuộc tỉnh Tuyên- Quang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 80-BT năm 1970 về việc sát nhập một số xã của huyện Hưng-yên và huyện Nghi-lộc vào thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ-An do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1352-VT/QĐ năm 1970 về chế độ tạm thời mua, bán xăng theo phiếu lưu động do Bộ trưởng Bộ Vật tư ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 83-BT năm 1970 về việc giải thể xã Bằng-la thuộc thị xã Đồ-sơn thành phố Hải-phòng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 444-TC/GTTN-1970 quy định thủ tục cấp bù lỗ và các biện pháp giải quyết số chênh lệch tăng, giảm vốn các khoản lỗ lãi phát sinh trong các trường hợp tăng, giảm giá và thừa, thiếu chiết khấu, đối với các Xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh ngành Nội thương do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 19/12/1970

Ngày hiệu lực: 03/01/1971

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 261-TTg năm 1970 về chế độ trang phục của cán bộ thuế công thương nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công ước nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp pháp tầu bay

Ngày ban hành: 15/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 46-BYT/TT-1970 về chế độ đãi ngộ đối với công nhân nhà xác, bể ướp xác do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 14/12/1970

Ngày hiệu lực: 14/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 426-TC/CĐKT năm 1970 về chế độ sổ sách kế toán theo hình thức “Nhật ký chứng từ” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 425-TC/CĐKT năm 1970 về “Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư liên bộ 446-TC/LB năm 1970 bổ sung Thông tư liên Bộ 22-TT/LB về cấp phát và cho vay vốn xây dựng cơ bản đối với xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương và hướng dẫn việc cho vay vốn để mua sắm phương tiện vận tải của các địa phương do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1970

Ngày hiệu lực: 31/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 13-NN/BVTV/TT-1970 quy định phí kiểm dịch thực vật do Bộ Nông Nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 06/12/1970

Ngày hiệu lực: 31/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 237-TTg năm 1970 về tổ chức lao động sản xuất trong các trường phổ thông, đại học và trung học chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/1970

Ngày hiệu lực: 15/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 71-BT năm 1970 về việc đưa một số xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình về huyện Kim Bôi cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 25/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 72-BT năm 1970 về việc hợp nhất xã Đại Xuân và xã Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là xã Tiên Phong do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 25/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 233-TTg năm 1970 về giải quyết một số vấn đề về đời sống cho công nhân, cán bộ thường xuyên đi công tác lưu động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/11/1970

Ngày hiệu lực: 09/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư liên bộ 88-TT/LB năm 1970 quy định chế độ xuất bản và nộp lưu chiểu các loại lịch cho Nha Khí tượng do Bộ Văn hóa - Nha khí tượng ban hành

Ngày ban hành: 22/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 214-CP năm 1970 về việc ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 371-TC/TTr-1970 hướng dẫn thi hành Điều lệ tổ chức thanh tra tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 19/11/1970

Ngày hiệu lực: 04/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1008-BYT/QĐ năm 1970 về việc ban hành Dược điển Việt-nam in lần thứ nhất tập I do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 19/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 2983/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa có hiệu lực đối với Việt Nam

Ngày ban hành: 16/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2451-QĐ năm 1970 ban hành quy định tuyển sinh vào các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp tại chức của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Ngày ban hành: 13/11/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 2451-TCh-1970 hướng dẫn tuyển sinh vào các trường, lớp Đại học và Trung học chuyên nghiệp tại chức do Bộ Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 13/11/1970

Ngày hiệu lực: 28/12/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị quyết số 1011-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 05/11/1970

Ngày hiệu lực: 20/11/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 202-CP năm 1970 về việc tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 15-QĐ năm 1970 về chế độ thu cước phí công văn và các loại bưu phẩm khác của các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp gửi qua bưu điện do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh quy định cấm nấu rượu trái phép trong khu tự trị Việt Bắc do Hội đồng nhân dân Khu tự trị Việt Bắc ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1970

Ngày hiệu lực: 13/11/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư liên bộ 51-TTLB năm 1970 tăng cường công tác quản lý đời sống những người về hưu, mất sức lao động cư trú ở các nông trường do Bộ Nông trường - Bộ Nội vụ cùng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1970

Ngày hiệu lực: 13/11/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 49-TT-1970 về việc vận chuyển hàng hóa, vật tư bằng ô-tô trên một số tuyến đường giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1970

Ngày hiệu lực: 12/11/1970

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tuyên bố về những nguyên tắc của Luật Quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương liên hợp quốc

Ngày ban hành: 23/10/1970

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây