Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 33 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên ngành 02/TTLN năm 1986 về việc xoá án do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1986

Ngày hiệu lực: 15/08/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quy định 2400/UB năm 1986 về việc hạch toán một số khoản chi phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn về việc xin huỷ bỏ việc nuôi con nuôi

Ngày ban hành: 29/07/1986

Ngày hiệu lực: 29/07/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1873:1986 về Cam quả tươi xuất khẩu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 510-QĐ năm 1986 sửa đổi hai tiêu chuẩn nhà nước về gạo do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 509/QĐ năm 1986 sửa đổi hai tiêu chuẩn Nhà nước về cam quả tươi xuất khẩu do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 109/QĐ-UB năm 1986 điều chỉnh đơn giá bán nhà cấp 3 cấp 4 đang sử dụng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 110/QĐ-UB năm 1986 sửa đổi giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh-sản xuất-kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 178-CT năm 1986 về chế độ trợ cấp cho dân công nghĩa vụ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 507-TC/ĐTXD năm 1986 ban hành Chế độ quản lý, khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 10-TC/ĐTXD 1986 hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế Quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư liên bộ 21-TT/GD năm 1986 hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Bộ Giáo dục; Tổng cục Dạy nghề; Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1986

Ngày hiệu lực: 05/08/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Thông tư 11-TC/CNA-1986 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong công nghiệp quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 174-CT năm 1986 về việc tổ chức thu mua cam xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 88-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 8-NT-1986 hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các đội quản lý thị trường do Bộ Nội thương ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1986

Ngày hiệu lực: 31/07/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 173-CT năm 1986 về việc thành lập các Ủy ban quốc gia về các chưong trình khoa học kỹ thuật của Unesco Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 87-HĐBT năm 1986 điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 170-CT năm 1986 sửa đổi mức thưởng thi đua do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 86-HĐBT năm 1986 về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp nông - công nghiệp Phủ Quỳ thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/07/1986

Ngày hiệu lực: 30/07/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư liên bộ 13-TT/LB năm 1987 hướng dẫn thi hành quyết định số 72-CT ngày 25-3-1986 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở y tế của nhà nước do Bộ Y tế - Bô Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 14/07/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông báo 123/TB-UB về ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thành phố trong cuộc họp ngày 26-6-1986 hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai Quyết định 34/QĐ-UB và Công văn số 1811/UB về sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công

Ngày ban hành: 13/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông báo 123/TB-UB về ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND thành phố trong cuộc họp ngày 26-6-1986 hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai Quyết định 34/QĐ-UB và Công văn số 1811/UB về sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp cá thể gia đình và nghề phụ gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1986

Ngày hiệu lực: 13/07/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Công văn số 2140/UB về việc xử lý tình trạng chiếm dụng nhà cửa trái phép tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 90/QĐ-UB năm 1986 ban hành tiêu chuẩn rượu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 85-HĐBT năm 1986 một số vấn đề cấp bách trong công tác quản lý vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 08/07/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn 2125/UB về việc điều chỉnh lãi suất huy động tiền gởi tiết kiệm tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 179-TC/QĐ/BH năm 1986 về việc cho phép công ty Bảo việt tiến hành bảo hiểm theo nguyên tắc tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 672-BYT/QĐ năm 1986 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 06/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 81-HĐBT năm 1986 về việc mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 02/07/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây