Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.613 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2011-2012 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Công văn 8144/BCT-XNK về giấy phép nhập khẩu tự động đối với hàng hóa đã thông quan do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 4305/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 3621/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 31/2011/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Công văn 21758/CT-HTr trả lời chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 21757/CT-HTr trả lời chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 4317/TCHQ-GSQL áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Delta do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 1476/BXD-KHTC kế hoạch thực hiện mua sắm thiết bị Chương trình mục tiêu 2011 của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 5360/BGTVT-TCCB xếp hạng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 8115/BCT-XNK về vận tải đơn không được phát hành tại nước xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 2526/BNN-TCTL củng cố, nâng cấp công trình thủy lợi, tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1597/2011/QĐ-UBND về Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 42/2011/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 10/09/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 49/2011/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 17/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2040/QĐ-BNN-TCLN năm 2011 về công nhận giống tiến bộ kỹ thuật là Mắc ca - Macadamia integrifolla do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 77/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 14/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Công văn 3135/TCT-CS về mẫu hóa đơn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 4309/TCHQ-TXNK về chính sách thuế nhập khẩu Nguyên liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 11797/BTC-TCHQ về giải tỏa cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 4320/TCHQ-GSQL về gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, thiết bị, tàu chuyên dụng tạm nhập phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 21759/CT-HTr trả lời chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 4319/TCHQ-GSQL về nhập khẩu tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 1480/BXD-KHTC lập phương án chuyển thành đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP từ giai đoạn 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 2524/BNN-TC về xin giao khoán cảng cá Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 815/QĐ-BXD năm 2011 về gia hạn thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2011

Ngày hiệu lực: 31/08/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây