Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.714 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 25/1997/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 89/CP-1997 ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 14/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư liên tịch 97/1997/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm do Bộ Tài Chính-Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Circular No. 96/1997/TT-BTC of December 31, 1997 , guiding the regime of collection and remittance of mineral activity permit fees.

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 14/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 7505/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 30/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 1961/QĐ-UB năm 1997 về quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 98/1997/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Joint circular No. 97/1997/TTLT/BTC-BGTVT of December 31, 1997 guiding the regime of financial management at the state enterprises engaged in public utility activities in transport means registry

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư 96/1997/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 14/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Công văn về hoạt động của nhà khách, nhà nghỉ

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 14/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Thông tư 01/1997/TT-BCN hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 31/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị quyết 8g/NQ-HĐND3 năm 1997 quản lí thu, sử dụng phí, lệ phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 30/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị quyết 8d/NQ-HĐND3 năm 1997 về thu đóng góp xây dựng trường học do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1997

Ngày hiệu lực: 30/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 5525/1997/QĐ-UB về Quy định tạm thời diện tích đất ở để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn cùng khuôn viên với đất ở đô thị cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Decision No. 1179/1997/QD-TTg of December 30, 1997 on a number of policies and measures to execute the 1998 socio-economic development plan and the 1998 draft state budget

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCNMT năm 1997 về Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật do Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Công nghệ Và Môi Trường ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 13/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư liên tịch 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định 90/TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 02/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 796/1997/QĐ-TCBĐ ban hành tiêu chuẩn ngành về Thiết bị nhân kênh số do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 13/01/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2484/QĐ-UB năm 1997 về Quy định chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, thị trấn ở tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decision No. 2117/1997/QD-BKHCNMT of December 30, 1997 to issue the regulation on the management and preservation of plant, animal and micro-organism gene sources

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Circular No. 1793/1997/TT-BTP of December 30, 1997 on professional guidances for legal departments of the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to The Government

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 13/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Thông tư liên tịch 302/1997/TTLT-BTCCBCP-BTP hướng dẫn về tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Ban tổ chức cán bộ Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 13/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-165:1997 về thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Joint circular No. 302/1997/TTLT/BTCCBCP-BTP of December 30, 1997 guiding the implementation of a number of provisions on organizing legal departments of the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to The Government

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: 13/01/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 7500/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 07/1997/QĐ-853 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chống buôn lậu và giám sát thương mại do Ban chỉ đạo 853 TƯ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-168:1997 về trạm mặt đất VSAT - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-166:1997 về hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây