Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 484.295 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 29/08/2021

Ngày hiệu lực: 29/08/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 14/10/2020

Ngày hiệu lực: 25/10/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2022

Ngày hiệu lực: 15/01/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 07/06/2016

Ngày hiệu lực: 17/06/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 07/11/2019

Ngày hiệu lực: 20/11/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 55/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2022

Ngày hiệu lực: 15/01/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyêt định 768/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2018

Ngày hiệu lực: 20/05/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 949/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 06/07/2021

Ngày hiệu lực: 06/07/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 71/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 22/2007/CT-UBND về triển khai, thi hành Luật Cư trú do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 03/05/2007

Ngày hiệu lực: 13/05/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 767/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2018

Ngày hiệu lực: 20/05/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 21/03/2018

Ngày hiệu lực: 31/03/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành: 29/05/2018

Ngày hiệu lực: 14/06/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 18/10/2015

Ngày hiệu lực: 18/10/2015

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 07/03/2019

Ngày hiệu lực: 25/03/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định đối tượng, điều kiện, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 04/11/2009

Ngày hiệu lực: 14/11/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 21/09/2017

Ngày hiệu lực: 04/10/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ Phòng, chống thiên tai; và việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 24/01/2021

Ngày hiệu lực: 04/02/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 4278/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 07/11/2017

Ngày hiệu lực: 07/11/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 24/07/2018

Ngày hiệu lực: 24/07/2018

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 07/02/2022

Ngày hiệu lực: 07/02/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 21/08/2023

Ngày hiệu lực: 21/08/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 06/06/2021

Ngày hiệu lực: 06/06/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/04/2013

Ngày hiệu lực: 09/06/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Decision No. 20/2013/QD-TTg of April 18, 2013, regulating the value level of high value transactions subject to report

Ngày ban hành: 17/04/2013

Ngày hiệu lực: 09/06/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 17/07/2014

Ngày hiệu lực: 31/08/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Circular No. 20/2019/TT-NHNN dated November 14, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 35/2013/TT-NHNN guiding implementation of a number of regulations on anti-money laundering

Ngày ban hành: 13/11/2019

Ngày hiệu lực: 13/11/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 16/11/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây