Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.733 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2010

Ngày hiệu lực: 31/12/2010

Tình trạng: Không xác định

2
Kế hoạch 41/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Hướng dẫn 2236/HD-TLĐ về thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Báo cáo 4390/BC-BNN-CB về kết quả hội thảo quốc tế "Mỗi làng một sản phẩm" lần thứ 7 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Không xác định

5
Thông báo 2382/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2010/BGTVT về động cơ xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Circular No. 39/2010/TT-BGTVT of December 31, 2010, on the promulgation of 03 National Technical Regulation on parts of road vehicles

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/06/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2010 tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC năm 2010 về Quy định định mức chế độ công tác phí, chi hội nghị áp dụng cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 31/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 60/2010/QĐ-UBND quy định Chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 29/2010/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ Quyết định 30/2007/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước và Quyết định 457/QĐ-UBND quy định đối tượng tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2620/2010/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 2 điều 7 của Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 1046/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Công văn 8794/BGDĐT-GDĐH thực hiện Nghị quyết 50/2010/NQ-QH12 về chính sách, pháp luật thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 4383/BNN-TCTL về lắp đặt trạm bơm dã chiến phục vụ chống hạn vụ Đông xuân 2010-2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 4377/BNN-TCLN sử dụng vốn kết dư Dự án 661 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 60/2010/QĐ-UBND quy định Chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai ng

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 51/2010/QĐ-UBND số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xã và chế độ chính sách áp dụng cho đối tượng quy định tại Nghị quyết 25/2010/NQ-HĐND thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 31/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 3022/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 08/2010/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 06/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 59/2010/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 40/2010/QĐ-UBND về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 7052a/QĐ-BCT năm 2010 về phê duyệt “Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, có xét đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3028/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 29/2010/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủ

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 43/2010/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộ

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 09/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 3019/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2010

Ngày hiệu lực: 30/12/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây