Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết về việc phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Luật Thuế Lợi tức 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Luật Thuế Doanh thu 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Law No. 270B-NQ/HDNN8/02 of June 30, 1990, on Turnover Tax.

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 06/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Luật Công đoàn 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 06/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Law No. 40-LCT/HDNN8 of June 30, 1990, on the trade unions.

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 06/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Luật Hàng hải 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 31/12/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
The Vietnamese Maritime Code No. 42-LCT/HDNN8 of June 30th, 1990.

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 31/12/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị quyết về địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/07/1990

Tình trạng: Không xác định

15
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Law No.270B-NQ/HDNN8/01 on special sales tax, passed by the National Assembly

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Nghị định 244-HĐBT năm 1990 về việc tổ chức của hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 29/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 1990

Ngày ban hành: 29/06/1990

Ngày hiệu lực: 06/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Công ước 171 năm 1990 về làm việc ban đêm

Ngày ban hành: 25/06/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 240-HĐBT năm 1990 về việc đấu tranh chống tham nhũng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công ước tạm quản - Istanbul 1990

Ngày ban hành: 25/06/1990

Ngày hiệu lực: 26/11/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công ước 170 năm 1990 về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc

Ngày ban hành: 24/06/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 27/CT-UB năm 1990 về việc thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản trong khu vực hành chánh sự nghiệp theo Quyết định 160/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1990

Ngày hiệu lực: 21/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Nghị định 233-HĐBT ban hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1990

Ngày hiệu lực: 21/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree No. 233-HDBT of June 22, 1990, on labour for enterprises with foreign owned capital

Ngày ban hành: 21/06/1990

Ngày hiệu lực: 21/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/06/1990

Ngày hiệu lực: 03/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 24/TT-LB năm 1990 bổ sung việc cấp phát và sử dụng kinh phí sắp xếp lại lao động từ ngân sách Nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1990

Ngày hiệu lực: 15/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 218-CT năm 1990 về việc tổ chức thực hiện chương trình tự động hoá toàn bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 219-CT năm 1990 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư liên tịch 97-VHTTDL-TC/TTLT năm 1990 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với Thư viện công cộng do Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1990

Ngày hiệu lực: 14/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây