Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.162 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 3458/VPCP-ĐMDN năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2020

Ngày hiệu lực: 30/04/2020

Tình trạng: Không xác định

2
Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 30/04/2020

Ngày hiệu lực: 30/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 3438/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng: Không xác định

4
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng: Không xác định

6
Thông báo 392/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 41)

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng: Không xác định

7
Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng: Không xác định

8
Resolution No. 60/NQ-CP dated April 29, 2020 on export of medical mask amid effort to control and prevent Covid-19 infection

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 19/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng kèm theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 14/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1456/QĐ-BCĐ năm 2020 về điều chỉnh tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành nội dung dự án thuộc trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 1524/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn năm 2020-2025

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Không xác định

17
Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1097/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2020-2021

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 10/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt số lượng hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 28/04/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 14/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2020

Ngày hiệu lực: 09/05/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây