Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.277 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Order No. 11/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the Promulgation of Law on Property Auction

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 10/12/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 2145/QĐ-BTTTT năm 2016 về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Kế hoạch 2069/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Không xác định

5
Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 3574/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương"

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thống kê tin học mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 10/12/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định cơ chế phối hợp của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 11/12/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1497/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm theo quy định của pháp luật về người có công do tỉnh Điệ

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 11/12/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 10/12/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 có tính đến biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2444/QĐ-TĐC năm 2016 về Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời” do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 14/12/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2678/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 4186/QĐ-TCHQ năm 2016 Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thô

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 4825/LĐTBXH-PC năm 2016 về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 2164/TTg-KTN năm 2016 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 1621/HTQTCT-HT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ của hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 2955/BCA-X11 năm 2016 khen thưởng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự sau khi xảy ra hiện tượng hải sản chết tại địa phương ven biển miền Trung do Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 11308/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tay dao cắt đốt sử dụng một lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/11/2016

Ngày hiệu lực: 30/11/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây