Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.586 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 651/BHXH-CĐBHXH năm 2022 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 1302/VPCP-QHQT năm 2022 về Việt Nam được WHO chọn chuyển giao công nghệ văc-xin mRNA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 673/TCHQ-TXNK năm 2022 về nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1965/BTC-QLN năm 2022 về đôn đốc phân bổ chi tiết, nhập Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (cấp phát và cho vay lại) của các địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 969/BCT-TTTN năm 2022 về bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 1928/BGTVT-TC năm 2022 về nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế: tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông báo 675/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với POLDA do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

8
Chương trình 02/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

9
Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

10
Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 238/QĐ-BKHCN năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 14/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 176/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

19
Kế hoạch 25/KH-UBND về tuyển dụng công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

20
Kế hoạch 58/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

21
Quyết định 637/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 457/QĐ-BYT năm 2022 sửa đổi Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2022 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 14/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 14/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Kế hoạch 574/KH-UBND năm 2022 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận đến năm 2026

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Không xác định

29
Công văn 640/BGDĐT-GDTX năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình Xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Official Telegram No. 976/BYT-QLD dated March 01, 2022 on Enhancing management measures for purchase, sale, and use of COVID-19 medicines

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày hiệu lực: 28/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây