Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 89 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 62-BXD/QLN năm 1996 về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt nam do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Decision No. 62/BXD-QLN of March 01, 1996, of March 1st, 1996 issuing regulations on the leasing of houses to the diplomatic corps in Vietnam

Ngày ban hành: 29/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 146TC/QĐ/TCT năm 1996 sửa đổi Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu kèm theo Quyết định 1187TC/QĐ/TCT năm 1995 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 282/QĐ-UB năm 1996 điều chỉnh bảng giá xây dựng mới nhà ở kèm theo Quyết định 790/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 28/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 508/LĐTBXH-CV về việc xem xét xác nhận người bị địch bắt tù đày

Ngày ban hành: 27/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 03-CT/NH6 năm 1996 về đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và làm sạch, đẹp tiền mặt trong lưu thông do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/02/1996

Ngày hiệu lực: 27/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam - Bỉ

Ngày ban hành: 27/02/1996

Ngày hiệu lực: 24/06/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 03/BKH-QLKT-1996 hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: 26/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Decree No. 11-CP of February27, 1996, of the Government ratifying the statute on the organization and operation of the Vietnam National Gem and Gold Corporation

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: 26/02/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 118-TTg năm 1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 04/CT-UBT-96 về thực hiện bảo hiểm tài sản trong các danh nghiệp Nhà nước và các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp do tỉnh Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: 26/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 117-TTg năm 1996 về chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: 12/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 11-CP năm 1996 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam

Ngày ban hành: 26/02/1996

Ngày hiệu lực: 26/02/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 43/QĐ-NH14 năm 1996 Quy chế về mua bán hạn mức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 15-BT/TT-1996 hướng dẫn Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 25/02/1996

Ngày hiệu lực: 11/03/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Chỉ thị 01/CT-KTAT năm 1966 Về rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp quy về kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 25/02/1996

Ngày hiệu lực: 11/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 10-CP năm 1996 ban hành Quy chế quản lý dự trữ Quốc gia

Ngày ban hành: 23/02/1996

Ngày hiệu lực: 23/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 281/QĐ-UB năm 1996 điều chỉnh bảng quy định về giá đất kèm theo Quyết định 789/QĐ-UB do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 19/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quy chế số 113/HĐTĐCP về thẩm định thuê tầu bay của Hội đồng Thẩm định thuê tầu bay dân dụng của Chính phủ do Hội đồng thẩm định thuế tàu bay dân dụng ban hành

Ngày ban hành: 16/02/1996

Ngày hiệu lực: 16/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 115-TTg năm 1996 phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 113- TTg năm 1996 về việc cho phép trường đại học tài chính kế toán hà nội thuộc bộ tài chính được chuyển địa điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 14TC/TCĐN-1996 quy định tạm thời chế độ tài chính đối với các thành viên gia đình đi theo cán bộ công nhân viên chức làm việc tại các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/02/1996

Ngày hiệu lực: 15/02/1996

Tình trạng: Không xác định

23
Decision No. 114-TTg of February 16, 1996, on expanding the competence of Vietnam international arbitration center in settling disputes

Ngày ban hành: 15/02/1996

Ngày hiệu lực: 15/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 114-TTg năm 1996 về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/02/1996

Ngày hiệu lực: 15/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 08/CT-UB năm 1996 về Mở rộng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng trong khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 15/02/1996

Ngày hiệu lực: 15/02/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân năm 1996

Ngày ban hành: 14/02/1996

Ngày hiệu lực: 23/02/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn về kế hoạch nhập khẩu thép xây dựng thông dụng năm 1996

Ngày ban hành: 14/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 112/TTg năm 1996 phê duyệt đầu tư Dự án khả thi thoát nước Hà Nội giai đoạn I (1995-2000) do thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 577/UB-KT về việc phân bổ kinh phí (đợt 2) từ nguồn thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông để phục vụ việc tiếp tục thực hiện Nghị định 36/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 682/UB-KT về việc một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều chỉnh thu chi ngân sách năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/02/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây