Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 709 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 1992 Phê chuẩn chương trình chống tham nhũng chống buôn lậu do Tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 30/12/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 228-QĐ năm 1992 ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700-1992 Văn bản quản lý Nhà nước của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 212-TTg năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 27-LB/TT năm 1992 về việc đưa nhà ở vào tiền lương do Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 31/10/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699:1992 về Dụng cụ điện sinh hoạt - Yêu cầu chung về an toàn và phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decision No. 212-TTg, on the organizational structure of the Government’s office, promulgated by The Prime Minister of Government.

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 227-QĐ năm 1992 ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam về Dụng cụ điện sinh hoạt của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên bộ 88/TT-LB năm 1992 hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ngân sách Nhà nước cho Toà án nhân dân địa phương do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư liên bộ 26-LB/TT năm 1992 hướng dẫn trợ cấp tiền học trong tiền lương do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 31/10/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 77/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 30/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 89-TC/TCT năm 1992 hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1992

Ngày hiệu lực: 30/09/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Thông tư liên bộ 86-LB/TT năm 1992 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đề án POD thuộc nguồn viện trợ của Chính phủ Thuỵ Điển cho ngành y tế do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1992

Ngày hiệu lực: 13/01/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 1263/BYT-QĐ năm 1992 huỷ bỏ Điều 3, Điều 1 của Quyết định số 1158/BYT-QĐ về quản lý chất lượng thuốc do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 17/TT-NH3 năm 1992 về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1992

Ngày hiệu lực: 29/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 205-TTg năm 1992 về việc phân công công tác đồng chí Phan Văn Tiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1992

Ngày hiệu lực: 28/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư liên tịch 17/TTLB năm 1992 về việc không được sử dụng tuỳ tiện các loại thức ăn thay sữa mẹ ở các Sở y tế do Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Vịêt Nam ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: 27/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 203-TTg năm 1992 về Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 200-TTg năm 1992 về việc xuất bản và phát hành Công báo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 204-TTg năm 1992 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: 27/12/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư 145-BT năm 1992 hướng dẫn xuất bản và phát hành Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: 11/01/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 202-TTg năm 1992 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1992

Ngày hiệu lực: 27/12/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị định 20-CP năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục du lịch

Ngày ban hành: 26/12/1992

Ngày hiệu lực: 26/12/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Nghị định 18-CP năm 1992 ban hành Quy định về thoả ước lao động tập thể

Ngày ban hành: 25/12/1992

Ngày hiệu lực: 25/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 183-TTg năm 1992 về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 184-TTg năm 1992 thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/12/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn về thẩm quyền ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 23/12/1992

Ngày hiệu lực: 23/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1992

Ngày hiệu lực: 06/01/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 1992

Ngày ban hành: 22/12/1992

Ngày hiệu lực: 06/01/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to Taxes on Income

Ngày ban hành: 22/12/1992

Ngày hiệu lực: 28/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan

Ngày ban hành: 22/12/1992

Ngày hiệu lực: 28/12/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây