Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 264 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 151/1999/TT-BTC sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 29/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 35/1999/CT-TTg thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 29/12/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 117/1999/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC về Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:200 và 1:5000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 27/02/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Decision No. 242/1999/QD-TTg of December 30, 1999, on goods import and export control

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 31/03/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM về Quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị định 179/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 13/01/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Circular No. 151/1999/TT-BTC of December 30, 1999, amending the conditions on time limit for considering the reimbursement (or non-collection) for import tax prescribed in the finance Ministry's Circular No.172/1998/TT-BTC of December 22, 1998

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 29/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 241/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 13/01/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 13/01/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Decision No. 1555/1999/QD-BTM of December 30, 1999, promulgating the regulation on export reward consideration

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 29/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 3809/1999/QĐ-BGTVT sửa đổi Thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa ban hành theo Quyết định 2046 QĐ/PC năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT về Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 13/01/2000

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 166/1999/QĐ-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 8183/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thuế GTGT đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 35/1999/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 237/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 31/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB hướng dẫn định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước đối với khối lượng công tác XDCB sử dụng lao động nghĩa vụ và tính thuế giá trị gia tăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Directive No. 35/1999/CT-TTg of December 30, 1999, on enforcement of the law on enterprises

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 29/12/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decree No. 179/1999/ND-CP of December 30, 1999, stipulating the implementation of the law on water resources

Ngày ban hành: 29/12/1999

Ngày hiệu lực: 13/01/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: 12/01/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 180/1999/QĐ-UB về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: 28/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 8060/QĐ-UB-TH năm 1999 về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: 28/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 114/1999/QĐ-UB cho phép thành lập phòng Đầu tư thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: 28/12/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1254/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Decision No. 4198/1999/QD-BYT of December 29, 1999, promulgating the list of foreign-made vaccines and immune bio-products to be considered by the Ministry of Health for granting of registration numbers for circulation in Vietnam in 2000

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1253/QĐ-TTg năm 1999 về thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decree No. 178/1999/ND-CP of December 29, 1999, on credit institution’s loan security

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: 12/01/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 116/1999/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây