Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 53 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 186-HĐBT năm 1990 về việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 195/QĐ-UB năm 1990 ban hành điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 27/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 254-TC/QĐ-BH năm 1990 về việc cho phép Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam tiến hành bảo hiểm tàu và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 24/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết số 263/NQ-HĐNN8 về việc phê chuẩn Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1990

Ngày hiệu lực: 07/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ Thị 13/CT.UB năm 1990 về tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thời điểm 01-07-1990 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1990

Ngày hiệu lực: 23/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Thông tư 109/TT-PC năm 1990 hướng dẫn thi hành Quyết định 18-HĐBT 1990 về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1990

Ngày hiệu lực: 23/05/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 54-V3/CT năm 1990 về xử lý tội phạm hình sự trong tình hình mới do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1990

Ngày hiệu lực: 22/05/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Chỉ thị 26/CT-UB về công tác phòng chống lụt bão năm 1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1990

Ngày hiệu lực: 22/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5050:1990 (ST SEV 3914-82) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định điện trở suất do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 394/QLTA năm 1990 hướng dẫn tiêu chuẩn Chấp hành viên và bổ nhiệm Chấp hành viên, Chấp hành viên trưởng do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: 05/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5049:1990 (ST SEV 1253-78) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định khối lượng riêng Hardmetals do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5051:1990 (ST 1254-78) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định lực kháng từ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5044:1990 (ST SEV 3913-82) về Hợp kim cứng - Lấy mẫu và phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5045:1990 (ST SEV 4658-84) về Hợp kim cứng không chứa vonfram - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5047:1990 (ST SEV 2004-79) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định độ cứng Vicke do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5046:1990 (ST SEV 2003-79) về hợp kim cứng - Các phương pháp xác định độ cứng rocven do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5048:1990 (ST SEV 1252-78) về Hợp kim cứng - Phương pháp xác định độ bền uốn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 170/QĐ-UB năm 1990 về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh sản xuất- kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Hướng dẫn số 262/HĐNN8 về mức lương của các thành viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng ban của Hội đồng nhân dân và mức phụ cấp của Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1990

Ngày hiệu lực: 04/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị định 168-HĐBT năm 1990 quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp và các ngành do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1990

Ngày hiệu lực: 18/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 108-TTNN năm 1990 hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) do Trọng Tài nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1990

Ngày hiệu lực: 18/05/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia

Ngày ban hành: 17/05/1990

Ngày hiệu lực: 01/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Hiệp định văn hoá giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia

Ngày ban hành: 17/05/1990

Ngày hiệu lực: 17/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia

Ngày ban hành: 17/05/1990

Ngày hiệu lực: 01/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Hướng dẫn 2241/UB-NC năm 1990 về việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế và pháp lệnh trọng tài kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/05/1990

Ngày hiệu lực: 16/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Chỉ thị 25/CT-UB năm 1990 thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/05/1990

Ngày hiệu lực: 15/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Công văn về việc trả lương hưu, trợ cấp Thương binh, Bệnh binh đi nước ngoài.

Ngày ban hành: 13/05/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 23/CT-UB về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống mới và gia đình văn hóa mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/05/1990

Ngày hiệu lực: 13/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây