Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 34 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 157-HĐBT năm 1985 tổ chức và hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1985

Ngày hiệu lực: 15/06/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Nghị định 158-HĐBT năm 1985 quy định tổ chức và hoạt động của các Ban tranh tra Bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1985

Ngày hiệu lực: 31/05/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 15/VGNN-CKLK/TT năm 1985 quy định danh mục các sản phẩm và dịch vụ do Bộ Cơ khí và luyện kim quyết định giá do Uỷ ban Vật giá Nhà nước- Bộ Cơ khí và luyện kim ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1985

Ngày hiệu lực: 14/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1985

Ngày hiệu lực: 03/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 148-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Ủy ban Năm quốc tế về Rừng của Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1985

Ngày hiệu lực: 12/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 27-TC/CĐKT-1985 hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định 0 giờ ngày 01/10/1985 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1985

Ngày hiệu lực: 12/06/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Công ước 161 về dịch vụ y tế lao động

Ngày ban hành: 25/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên tịch 14-VGNN-TCĐC/TT 1985 quy định danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Tổng cục địa chính quyết định giá do Ủy ban Vật giá Nhà nước - Tổng cục Địa chất ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1985

Ngày hiệu lực: 07/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 141-HĐBT năm 1985 về việc mở rộng thị trấn Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 142-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1985

Ngày hiệu lực: 06/06/1985

Tình trạng: Không xác định

11
Chỉ thị 26/CT-UB năm 1985 về giá thu mua, giá gia công và thuế công thương nghiệp đối với sản xuất tiểu thủ công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1985

Ngày hiệu lực: 22/05/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 6-NH/CT năm 1985 về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1985

Ngày hiệu lực: 05/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư liên tịch 13-VGNN-NT/TT 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Nội thương quyết định giá do ủy ban vật giá - Bộ Nội thương ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1985

Ngày hiệu lực: 04/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 139-HĐBT năm 1985 về việc chuyển Cục vật tư và xây dựng cơ bản thành Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/05/1985

Ngày hiệu lực: 03/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 130-LĐ/QĐ năm 1985 ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ lao động ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 137-HĐBT năm 1985 về một số điểm trong cơ chế quản lý kinh doanh của ngành đường biển Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 136-HĐBT năm 1985 về việc sáp nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp với trường Đại học Nông nghiệp 4 thành trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/05/1985

Ngày hiệu lực: 31/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 169/QĐ-UB năm 1985 sửa đổi giá biểu tạm thời thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất, kinh doanh thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/05/1985

Ngày hiệu lực: 30/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 106/QĐ-UB năm 1985 về việc giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 96/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/05/1985

Ngày hiệu lực: 10/05/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Chỉ thị 173-CT năm 1985 về tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí đển hàn, cắt kim loại do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/05/1985

Ngày hiệu lực: 24/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 20-TC/HCVX-1985 quy định chế độ chi tiêu cho các Hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 09/05/1985

Ngày hiệu lực: 30/04/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 4-TT/TCĐ-1985 hướng dẫn thi hành Quyết định 121-HĐBT-1985 sửa đổi chế độ nghỉ đẻ đối với nữ công nhân, viên chức Nhà nước do Tổng Công đoàn ban hành

Ngày ban hành: 09/05/1985

Ngày hiệu lực: 24/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 172-CT năm 1985 về việc chuyển giao nông trường quốc doanh Việt Lâm và nông trường Đoàn 600 từ Bộ Công nghiệp thực phẩm sang Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/05/1985

Ngày hiệu lực: 24/05/1985

Tình trạng: Không xác định

25
Quyết định 79/QĐ-UB năm 1985 ban hành Quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức và quản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 07/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 12/VGNN-PPCĐ-1985 hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý giá kèm theo Nghị định 33-HĐBT-1984 do Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 05/05/1985

Ngày hiệu lực: 20/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 171-QĐ năm 1985 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Lông vịt xuất khẩu do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 03/05/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1985

Tình trạng: Không xác định

28
Thông tư liên tịch 10-VGNN-MT/TT 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Mỏ và than quyết định giá do Ủy ban vật giá Nhà nước Bộ Mỏ và Than ban hành

Ngày ban hành: 02/05/1985

Ngày hiệu lực: 17/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 130-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 02/05/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư Liên bộ 9/VGNN-CNTP-TT năm 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ công nghiệp thực phẩm quyết định giá do Bộ Công nghiệp thực phẩm - Uỷ ban vật giá nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 02/05/1985

Ngày hiệu lực: 17/05/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây