Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.893 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2020

Ngày hiệu lực: 31/10/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Tình trạng: Không xác định

7
Công điện 34/CĐ-TW năm 2020 về chủ động ứng phó với bão do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công điện 7575/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 10/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày hiệu lực: 30/10/2020

Tình trạng: Không xác định

11
Circular No. 05/2020/TT-BKHCN dated October 30, 2020 regulations on nuclear safety for research reactors

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 14/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 19/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về phân công thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan và phân cấp quyết định giá; trình tự, quy trình thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Kế hoạch 2451/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 5731/KH-UBND năm 2020 về phòng chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Không xác định

17
Kế hoạch 9807/KH-UBND năm 2020 về xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Không xác định

18
Quyết định 2751/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 46/2020/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 09/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do tỉnh Lai Châu ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Không xác định

26
Công văn 5259/BXD-TTr năm 2020 về đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 5248/BXD-HĐXD năm 2020 về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 968/PVTM-P1 năm 2020 giải đáp vướng mắc về áp dụng thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 6981/TCHQ-GSQL năm 2020 về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômít do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/10/2020

Ngày hiệu lực: 29/10/2020

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây