Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.502 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 670/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN và Nghị định thư ASEAN (sửa đổi) về các ngành ưu tiên hội nhập giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2008

Ngày hiệu lực: 31/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Báo cáo số 85/BC-CP về việc giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2008

Ngày hiệu lực: 30/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 11/2008/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 25/06/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 1526/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: đường lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ thanh kỳ thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 464/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 08/06/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 996/QĐ-BTP năm 2008 phê duyệt Đề án xuất bản Phụ trương tiếng Hoa của Báo Pháp luật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2008 về quy hoạch vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ địa phương với tuyến quốc lộ và vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do thành phố Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 08/06/2008

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế do tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 08/06/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 27/2008/QĐ-UBND bổ sung định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước chưa có trong Quyết định 33/2007/QĐ-UBND; giá ca máy đặc chủng chuyên ngành thoát nước cho công tác duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về một số định mức dự toán chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 31/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 31/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 663/QĐ-TTg năm 2008 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2008 về việc cho phép ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới đập bai cọc, huyện Bá Thước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ba

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1526/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: đường lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ thanh kỳ thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉn

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 1513/QĐ-UBND uỷ quyền phê duyệt hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng điểm sụt trượt Km186+860 – Km186+880 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Yên Lễ, huyện Như Xuân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 13/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo Quyết định 10/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 08/06/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2008 về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 654/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 19/2008/QĐ-BYT về Quy chế làm việc của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 30/06/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 658/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 655/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 657/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 662/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2008

Ngày hiệu lực: 29/05/2008

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây