Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 34 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 133-HĐBT năm 1986 sửa đổi chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên chức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 278-CT năm 1986 về chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang làm việc tại Lào và Căm-pu-chia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 279-CT năm 1986 bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang sang làm chuyên giavà phục vụ chuyên gia giúp lào và căm-pu-chia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 277-CT năm 1986 sửa đổi Quyết định 144-CT năm 1986 về chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 131-HĐBT năm 1986 sửa đổi tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn VIệt Nam quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1592-TCHQ/PC năm 1986 ban hành bản quy chế hải quan đối với hàng của nước ngoài đưa vào nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam để triển lãm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 26/CT-UB năm 1986 về việc kiên quyết quản lý giá mua bán thịt heo ở thành phố trong thời gian trước mắt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/10/1986

Ngày hiệu lực: 22/10/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư 4-TS/TT hướng dẫn Quyết định 151-CT-1986 về tổ chức lại sản xuất nghề cá trên các ngư trường do Bộ thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 22/10/1986

Ngày hiệu lực: 06/11/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 739-QĐ năm 1986 ban hành, sửa đổi sáu tiêu chuẩn nhà nước về trứng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: 31/12/1987

Tình trạng: Không xác định

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4299:1986 về Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định điểm ngưng sương và hàm lượng nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4298:1986 về Khí thiên nhiên - Phương pháp xác định nhiệt lượng cháy do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4300:1986 về trứng gà giống và trứng vịt giống - phương pháp thử do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 740-QĐ năm 1986 ban hành hai tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 1569-TCHQ/PC 1986 hướng dẫn Nghị định 104-HĐBT-1986 sửa đổi Nghị định 46-HĐBT-1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 21/10/1986

Ngày hiệu lực: 21/10/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 737-QĐ năm 1986 ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư liên bộ 21-VGNN/VT/TT 1986 quy định danh mục sản phẩm do bộ vật tư quyết định giá do Ủy ban vật giá nhà nước - Bộ Vật tư ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1986

Ngày hiệu lực: 04/11/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 127-HĐBT năm 1986 về chế độ Uỷ viên kiêm chức thuộc tổ chức thanh tra các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1986

Ngày hiệu lực: 30/10/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 933-BYT/QĐ năm 1986 về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 262-CT năm 1986 về việc tuyển chọn thanh niên đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên môn kỹ thuật cho quân chủng hải quân và quân chủng không quân quân đội nhân dân việt nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1986

Ngày hiệu lực: 30/10/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 139-NH/QĐ năm 1986 ban hành Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước do Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành

Ngày ban hành: 13/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 31-TC/NLTL-1986 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ Xí nghiệp trong các Xí nghiệp Nông nghiệp quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 13/10/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 162/QĐ-UB năm 1986 quy định về kiểm tra hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông báo 162/TB-UB về cuộc họp giải quyết việc tổ chức bán hàng thu ngoại tệ trên địa bàn thành phố (theo Chỉ thị 06/CT-UB của UBND thành phố) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn về việc trợ cấp thôi việc với người được phép xuất cảnh sang nước ngoài sinh sống

Ngày ban hành: 12/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 125/HĐBT năm 1986 về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 25/CT-UB năm 1986 về tổng kiểm kê tài sản văn hóa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/10/1986

Ngày hiệu lực: 10/10/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 124-HĐBT năm 1986 về việc xây dựng vùng sản xuất lúa xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 136-NH/TT-1986 hướng dẫn thực hiện biện pháp đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay của Ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 07/10/1986

Ngày hiệu lực: 22/10/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 123/HĐBT năm 1986 về bộ máy giúp việc Ban Nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/10/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 13-LĐ/TT-1986 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 05/10/1986

Ngày hiệu lực: 30/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây