Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.177 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Kế hoạch 146/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 350a/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối, thông tin tín dụng và thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 19/03/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 700/QĐ-BNN-VP danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kỳ 2014-2018

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 613/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 141/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 10/03/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Công văn 2380/BTC-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng quặng sắt do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 1823/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1204/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 1203/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 1197/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Miếng kính cảm ứng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 14/03/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020-2025" trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Không xác định

25
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải t

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho đối tượng là người khuyết tật theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 14/03/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 11/03/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 2191/QĐ-UBND và 2984/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày hiệu lực: 28/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây